Mijn vraag lijkt behandeld te zijn in V#417 , maar na jouw antwoord gelezen te hebben, is mij nog steeds niet duidelijk hoe ik vorm en inhoud moet scheiden. Ik ben ongehuwd, maar heb een monogame speciale relatie van 14 jaar. We wonen niet samen. Een jaar geleden ontmoette ik iemand anders en begon een verhouding. Kort daarna bekende ik deze affaire aan mijn vriend, die ervoor koos om toch bij me te blijven. Ik heb het sterke gevoel dat ik om de een of andere reden die ander moest ontmoeten; dat dit deel uitmaakt van het proces om de speciaalheid uit mijn primaire relatie te halen. Ik weet niet of dit een deel is van het vergevingsproces, of egowaanzin, of beide, afhankelijk van de dag van de week. Iedereen om mij heen die Een cursus in wonderen niet kent vindt het waanzin. In je antwoord op V#417 zeg je dat het behulpzaam is om stoorzenders zoals schuld opzij te zetten, al is het maar voor een ogenblik. Maar hoe doe ik dat? Mijn schuld over het kwetsen van mijn speciale partner is enorm en wordt steeds groter. Ik kan me niet voorstellen mijn relatie met die ander te beëindigen, maar het voelt wel alsof ik met dit alles mijn primaire speciale relatie verwoest.

Antwoord: Het is niet duidelijk wat je bedoelt met ‘de speciaalheid uit mijn relatie halen’. Je beschrijft de vorm van beide relaties, maar niet de inhoud. Speciaalheid, zoals Een cursus in wonderen dat bedoelt, betreft altijd inhoud, nooit vorm (of gedrag), en evenmin relaties zelf. De Cursus zegt alleen dat we Jezus of de Heilige Geest moeten vragen ons te helpen het doel van onze relaties te veranderen van speciaalheid in heiligheid. Veel studenten hebben dit verkeerd geïnterpreteerd, en denken dat ze er op het niveau van de vorm geen exclusieve relaties op na mogen houden, omdat een heilige relatie niemand uitsluit. Dat is waar, maar alleen van toepassing op de inhoud van de heilige (niet-speciale) relatie. Deze inhoud van alomvattendheid stemt volkomen overeen met een monogame relatie. De transformatie van de inhoud omvat de verandering van het doel van de relatie. In een speciale relatie houdt het doel altijd verband met wat je van de ander kunt krijgen, en hoe deze relatie jouw persoonlijke belangen dient. Daarom brengt een speciale relatie altijd afhankelijkheid, verwachtingen, offers, manipulatie en misleiding met zich mee. Afscheiding en gescheiden belangen worden voortdurend versterkt. In feite beginnen alle relaties op deze manier.

Door Jezus uit te nodigen in de relatie, zul je het doel ervan geleidelijk verleggen van het instandhouden van afscheiding naar leren dat jij en je partner dezelfde belangen hebben, en dat dit voor iedereen geldt. Je focus zal gericht zijn op het leren inzien dat jullie beiden dezelfde onjuist en juist gerichte denkgeest delen, en hetzelfde vermogen om ofwel het denksysteem van het ego te kiezen, ofwel dat van de Heilige Geest. Het primaire doel van een relatie is dus niet het vervullen van elkaars behoeften en het verbeteren van jullie beider leven in de wereld, maar het laten genezen van jouw denkgeest van alle afscheidingsgedachten, en leren dat jouw compleetheid alleen bereikt wordt door te erkennen dat je behoefte daaraan het gevolg is van de beslissing om je heelheid als het Zelf van Christus te verwerpen. En dat is een beslissing die elk moment veranderd kan worden (zie T16.V). Het blijft onduidelijk waarom je een affaire nodig zou hebben om dit te leren, vooral een die zo’n groot conflict in jezelf veroorzaakt. Wanneer we ons door de Heilige Geest laten leiden ontstaat er een toenemend gevoel van vrede, in plaats van schuld en conflict. Schuld en conflict functioneren als een rode vlag, die erop wijst dat er iets niet klopt, en mogelijk geldt dit ook voor de mening van degenen die jou goed kennen. Het ego is buitengewoon bekwaam in het gebruiken van spirituele zaken voor zijn eigen plan om het geloof in de werkelijkheid van de afscheiding te versterken.

Een ander duidelijk teken dat een relatie gebaseerd is op speciaalheid, is het gevoel ‘ik kan me niet voorstellen mijn relatie met die ander te beëindigen’. Dat kan voortkomen uit juist gericht denken, wanneer deze persoon inderdaad degene is die je gekozen hebt om je vergevingslessen te leren. Maar nogmaals: dan zou er een toenemend gevoel van vrede zijn, omdat vergeving altijd leidt tot het groeiend bewustzijn dat zowel jij als je partner verenigd zijn in het ene Christus Zelf, niet met elkaar als afgescheiden individuen. De afhankelijkheid van lichamelijk samenzijn neemt af, wanneer we gaan beseffen dat we als denkgeesten al samen zijn. De spirituele reis van Een cursus in wonderen voert naar eenheid.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina