Ik lees Een Cursus in Wonderen nu al meer dan twintig jaar en heb de Heilige Geest of Jezus nog nooit rechtstreeks ervaren. Ik heb nooit visioenen gehad of stemmen gehoord. De enige keer dat ik Jezus of de Heilige Geest ervaar, is als ik de woorden van ECIW lees. De Inleiding tot de Verklaring van termen aan het einde van het Handboek zegt: “Een universele theologie is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk” (VvT.In.2:5). Ik heb het gevoel dat mijn focus ligt op wat ik niet ervaar zoals niet boos, angstig of schuldig zijn. Ik zie in dat ik het ego-denksysteem niet mag gebruiken om iets in deze wereld te beoordelen of te waarderen. Kun je uitleggen wat er bedoeld wordt met een universele ervaring?

Antwoord: De universele ervaring waar Jezus naar verwijst is dat alle mensen op een of andere manier kunnen ervaren dat God van hen houdt en hen nooit veroordeeld heeft. Eerder in het Handboek heeft hij het zo verwoord: “Gods Zoon is schuldeloos en in zijn onschuld ligt zijn verlossing” (H1.3:5). Vanwege alle culturele, taalkundige en andere verschillen tussen mensen en volkeren in de wereld, is het onwaarschijnlijk dat er ooit een theologische uitdrukkingsvorm hiervan zou kunnen zijn die door iedereen wordt geaccepteerd; maar dat doet er uiteindelijk niet toe, zegt Jezus. Het enige wat telt is dat we op welke manier ook onze onschuld in Gods ogen ervaren, en dat deze onschuld zich zonder uitzondering tot iedereen uitbreidt. Dit hoeft niet als een visioen of een stem ervaren te worden; het kan gewoon een gewaarzijn of een gevoel zijn. Maar Jezus leert ons dat we niet moeten proberen onszelf tot zo’n ervaring te dwingen. In plaats daarvan leert hij ons inzien dat we ons precies aan het tegenovergestelde wijden: onze verborgen investering om onszelf en/of anderen als zondig te zien, wat de basis is van onze schuld, angst en woede. Deze investering, die voortkomt uit onze vereenzelviging met het ego, is een belemmering om ons bewust te zijn van onze eeuwige onschuld; en daarom is de focus van de leringen en oefeningen van de Cursus op vergeving gericht. Voor studenten die Een Cursus in Wonderen hebben aanvaard als hun pad, zal het beoefenen van vergeving leiden tot de universele ervaring van liefde. Iedereen zal uiteindelijk op dezelfde plaats aankomen, maar de middelen en paden kunnen allemaal verschillen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina