Mijn vraag gaat over het idee uit Een cursus in wonderen om ‘de Heilige Geest niet om een parkeerplaats te vragen’, zoals Ken stelt. Hoewel ik niet geneigd ben om in de fysieke wereld hulp en dingen voor mijzelf te vragen, merk ik dat ik leiding krijg vanuit een bron die kennelijk het gevolg is van het nemen van Jezus’ hand. De leiding is liefdevol en leidt tot vele heilige ogenblikken, waarin ik mijn broeder als zondeloos zie. Maar ze leidt me ook in fysieke zaken, zoals waar ik zal wonen, waarheen ik zal gaan, wat ik zal zeggen en aan wie... Is dit tussentijdse leiding die begrijpt dat ik er nog niet aan toe ben gelijkwaardig naast Jezus te wandelen? Of is het misschien gelijkwaardigheid die zich manifesteert in de wereld die ik nog niet heb losgelaten? Begrijp ik het goed dat ik verondersteld word deze leiding te aanvaarden omdat die mij langs de ladder naar boven voert? Of misleid ik mijzelf als ik aanvaard wat in de fysieke wereld heel passende leiding is geweest?

Antwoord: We kunnen niet echt zeggen wat de bron van jouw leiding is. Het kan uit je juist gerichte denken komen, die jouw keuze weerspiegelt om van het ego naar Jezus als jouw leraar over te stappen. Om zich te ‘beschermen’ tegen de volledige straling van liefde in haar denkgeest, liet Helen Schucman meestal alleen liefde toe in haar bewustzijn in de vorm van een stem die haar vertelde waar ze boodschappen kon doen, waar ze op een taxi kon wachten enzovoort (zie ‘Een leven geen geluk’ hoofdstuk 17). Maar toen ze deze verdediging niet langer nodig had, veranderde haar relatie met Jezus: ze beperkte zijn liefde niet langer door te proberen deze – en hemzelf – hanteerbaar te maken.

Als jouw ervaringen voortkomen uit een keuze voor juist-gericht denken, zullen ze je spiritueel vooruitbrengen zolang je niet gevangen raakt in de vorm van de leiding, en die tot iets speciaals in je leven maakt. Probeer bij de inhoud te blijven – de liefhebbende bron in je denkgeest – in het besef dat het jouw functie is de keuze om van die bron afgescheiden te zijn terug te draaien. Je boekt vooruitgang in het vervullen van deze functie als je hulp vraagt bij het loslaten van je oordelen over jezelf en anderen, en in plaats daarvan jezelf en anderen ziet, samen op de weg naar ons huis in de Hemel, waar alleen Eenheid waar en werkelijk is.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina