Ervan uitgaande dat Een cursus in wonderen onderscheid maakt tussen vorm en inhoud, lijkt het me dat Jezus’ woorden [dat we ‘nog meer’ zullen (kunnen) doen dan hij] op de inhoud wijzen en niet op de vorm (bijvoorbeeld bergen verzetten, over het water lopen, de doden opwekken). Maar naarmate ik verder nadenk over deze woorden in de context van de inhoud, vraag ik me af wat dat ‘meer’ zou kunnen zijn.

Antwoord: Er wordt in de Bijbel gezegd dat Jezus deze uitspraak heeft gedaan, hoewel bijbelgeleerden geen historische gegevens hebben gevonden ter staving van de meeste van Jezus’ uitspraken in de Bijbel of van de wonderen die hij verricht zou hebben. Als hij werkelijk gezegd en gedaan heeft wat er in de Evangeliën opgetekend is, maak je terecht onderscheid tussen vorm en inhoud. Of Jezus nu een historische figuur is, of de auteur van de Cursus, hij staat symbool voor dat deel van de denkgeest dat voor de Liefde van God en niet voor het ego kiest. Hij vereenzelvigt zich niet met het lichaam en zal dus nooit naar de vorm verwijzen. In de Cursus doet Jezus geen enkele uitspraak over meer doen dan hij gedaan heeft. Elke verwijzing naar onze relatie met hem en met elkaar spreekt in feite alleen maar van de gelijkheid van het Zoonschap (bijvoorbeeld T8.IV.6, T1.II.3, T5.II.9, T6.I.5). Er is niets groter dan de Verzoening voor jezelf aanvaarden, net als hij dat heeft gedaan. De volmaakte gelijkheid van het Zoonschap is een afspiegeling van de non-dualistische leer van de Cursus dat er één Zoon is, in eenheid met de vader. Gelijkheid en uniformiteit zijn in het leerplan van de Heilige Geest dan ook heel belangrijke begrippen. Ze corrigeren het gebruik dat het ego maakt van verschil, ongelijkheid en vergelijking om het geloof in de afscheiding tot stand te brengen en in stand te houden.

Jezus vraagt dat we dezelfde keuze maken die hij heeft gemaakt: alleen maar luisteren naar de Stem die voor God spreekt. Hij zegt ons: “Ik heb je verzekerd dat de Denkgeest die voor mij beslist heeft ook in jou aanwezig is, en dat jij je door hem kunt laten veranderen precies zoals hij mij veranderd heeft” (T5.II.10:1). Er is tussen hem en ons geen werkelijk verschil. Er is alleen een verschil in wat we ervaren zolang we voor de afscheiding blijven kiezen. Wanneer de denkgeest voor de Heilige Geest kiest, die de herinnering van Gods Liefde vertegenwoordigt, zijn er geen vergelijkingen, geen gradaties van meer of minder. Op het moment dat de keuze wordt gemaakt, is ze volledig, en dezelfde voor iedereen. Het is dezelfde en de enige keuze die Jezus heeft gemaakt. Zo wordt ons in het Werkboek gezegd: “Liefde maakt geen vergelijkingen” (WdI.195.4:2). We leren liefde tot onze enige keuze te maken door in te zien hoe pijnlijk het is om voor het ego te kiezen. Wanneer we daartoe bereid zijn, maken we onze uiteindelijke keuze voor God, het beste en het enige ware dat we kunnen doen.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina