Ik wil graag weten of je denkt dat Een cursus in wonderen en Transcendente Meditatie verenigbare spirituele disciplines zijn? Ik bestudeer de Cursus maar ik vind het gefocust zijn tijdens mijn meditatie prettig. Ik vraag in het bijzonder naar TM en niet naar meditatie in het algemeen.

Antwoord: Als je Transcendente Meditatie nuttig vindt als techniek om je te helpen ontspannen, vrediger te worden en gefocust te zijn, blijf het dan zeker gebruiken. Maar als je TM als spirituele discipline wilt gebruiken, en het wilt integreren met het in praktijk brengen van de Cursus, kan dat verwarring en mogelijk conflicten in je leven teweegbrengen. Nu is er wel enige verdeeldheid over de vraag of Transcendente Meditatie gewoon een meditatietechniek is of daadwerkelijk een spirituele discipline. De voorstanders ervan presenteren TM over het algemeen in een niet-spiritueel kader in een poging deze toegankelijk te maken voor mensen van alle leeftijden, culturen en religieuze achtergronden. Maar ze is door de stichter van de beweging, Maharishi Mahesh Yogi, ontwikkeld vanuit de principes van de aloude Hindoeïstische Vedische traditie van India.

Het beoefenen van TM is uitdrukkelijk bedoeld om een staat van bewustzijn te bereiken die transcendentaal bewustzijn wordt genoemd, en dat door herhaalde beoefening leidt naar wat Maharishi verlichting noemt. Verlichting zoals gedefinieerd in TM-kringen wordt vanuit het perspectief van de Cursus echter niet beschouwd als een spirituele staat. Dit zou Maharishi bijvoorbeeld gezegd hebben tijdens een interview van 1998: “‘Verlichting’ betekent het ontbreken van duisternis, de afwezigheid van duisternis. En ‘de afwezigheid van duisternis’ betekent geen vergissing, geen zwakte, geen tekortkoming – overal succes, overal vervulling van verlangens – dat is verlichting. Men leeft volledig in overeenstemming met de Natuurwet” (onze cursivering).

Hoewel de Cursus een soort training van de denkgeest biedt die tot hogere niveaus van het bewuste (bijv. VvT1.7:4-6) leidt, is het doel ervan ons uiteindelijk voorbij het op waarneming gebaseerde bewuste te leiden en voorbij elke zorg over de kwaliteit van ons leven hier in de wereld. Met andere woorden, verlichting houdt, vanuit het perspectief van de Cursus, een proces in van geleidelijk ontwaken uit de droom en niet simpelweg de droom beter maken. Dus de twee paden hebben, in de mate dat TM impliciet bedoeld was als spirituele richting, zeer verschillende doelen. Vanuit het perspectief van de Cursus, is TM gelijk aan elke techniek of praktijk die enige verlichting biedt bij spanningen en angsten van een ogenschijnlijke leven in het lichaam. De Cursus leert dat alleen het beoefenen van vergeving leidt tot het ongedaan maken van de schuld over de afscheiding die diep in de denkgeest begraven ligt en die de werkelijke oorzaak is van alle spanningen en angsten (zie WdI.41.1:2-3; WdI.194.2:1).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina