Wat betekent het om te ‘kiezen buiten tijd en ruimte’? Hoe kan een denkgeest die buiten tijd en ruimte is überhaupt iets kiezen? Vraagt kiezen niet om tijd – tijd voor de keuze en een tijd erna waarin iets veranderd is?

Antwoord: Jouw vraag is logisch en zal bij vrijwel iedere student van Een cursus in wonderen opkomen. Het probleem met de vraag is dat die begint met de aanname dat tijd, ruimte en de keuzes die we maken werkelijk zijn. De Cursus deelt ons mee dat ze alle feitelijk slechts elementen van een droom zijn. Hoewel we lijken veel keuzes te maken, zegt de Cursus ons dat we in werkelijkheid maar één betekenisvolle keuze hoeven maken – en die wordt gemaakt op een totaal ander niveau.

De keuze waar het de Cursus om gaat is onze keuze tussen het ego en de Heilige Geest als onze leraar. Daarom is de denkgeest waar de Cursus zich op richt – die die keuze kan maken – niet de denkgeest die we in het algemeen beschouwen als onze denkgeest.

Doorgaans denken we dat onze denkgeest hetzelfde is als onze hersenen. We zien hem als de opslagruimte voor al onze gedachten, herinneringen en gewaarwordingen die tezamen onze unieke, individuele psyche vormen. Maar in de Cursus informeert Jezus ons dat die denkgeest (tezamen met de concepten tijd, ruimte en alles wat onze fysieke wereld betreft) slechts een deel van een droom is. Een droom die we gezamenlijk dromen als de ene gespleten denkgeest van het Zoonschap.

Als één denkgeest hadden we het idee dat we ons konden afscheiden van God. Op dat ogenblik konden we luisteren naar de Heilige Geest en lachen om dat idee, óf luisteren naar het ego en het serieus nemen. Helaas luisterden we naar het ego. En toen, vervuld van angst die onze schijnbare triomf over God met zich meebracht, bleven we het ego volgen. Het zocht zijn bestaan voort te zetten door ons in slaap te laten vallen en een wereld te verzinnen waarin we afzonderlijke individuen lijken te zijn met elk een afgescheiden denkgeest.

Zó werd onze wereld en ons individuele bestaan gemaakt. Als gevolg daarvan weerspiegelt vrijwel alles wat we hier ervaren, denken en doen de keuze van die denkgeest – buiten tijd en ruimte – om de bevelen van het ego op te volgen. De Cursus richt zich tot die denkgeest, die blijft luisteren naar de stem van het ego en zo in slaap blijft, hoewel hij op ieder moment kan kiezen de leiding van de Heilige Geest te volgen en te ontwaken.

Het kan behulpzaam zijn die ene denkgeest te visualiseren als de programmeur, en jouw individuele denkgeest binnen de droom als de software. De programmeur kan jou leiden naar de software van het ego, ofwel naar de software van de Heilige Geest.

Maar we weten niet meer dat die denkgeest en die keuze bestaan. Daarom herinnert de Cursus ons eraan. Zolang we denken dat we hier zijn, lijkt onze keuze als Cursusstudent: de Cursus bestuderen en doen (of niet doen) wat hij zegt. We kunnen overwegen dat we het bij het verkeerde eind hebben met betrekking tot wat we zijn. Hij spoort ons aan iedere waarde die we erop na houden in twijfel te trekken. Maar Jezus beseft dat dat alles is wat we kunnen doen. De uiteindelijke keuze om een andere innerlijke leraar te volgen, niet langer het ego, maar de Heilige Geest, komt vanuit een beslissing in de denkgeest buiten de droom.

Wanneer we die keuze eenmaal hebben ervaren, weten we dat die van een totaal ander denkniveau kwam dan dat waaraan we gewend zijn.

Voor verwante besprekingen over de denkgeest, keuze en tijd: zie V#037 , V#288 en V#666 .

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina