Ik zit al 5 jaar in een verstoorde liefdesrelatie. Soms, als we in conflict zijn, accepteer ik wat er aan me gespiegeld wordt als mijn eigen gevoel van tekort en onjuiste gerichtheid van denken, en voel ik me in vrede. Andere keren voel ik wrok naar mijn partner en benijd ik andere stellen die in mijn ogen een meer gezamenlijke visie hebben. Een cursus in wonderen leert je niet buiten jezelf te zoeken en niet te proberen een andere relatie te vinden die mijn ego meer zou bevallen. Binnenkort gaan we naar een relatietherapeut voor hulp bij onze kwesties. Ik weet dat de doelstelling van de therapeut zal zijn ons te helpen meer op het ego gebaseerde overeenstemming te creëren. Dus hoe doe ik dit? Kan ik dan toch trouw blijven aan het onderricht van de Cursus? En als mijn doel dan toch op het ego gebaseerd is, waarom dan niet gewoon een andere relatie vinden met iemand die meer bij mij aansluit?

Antwoord: Een cursus in wonderen is een gids die ons helpt te verschuiven van het ego naar de Heilige Geest als onze innerlijke Leraar. Het is geen gids voor gedrag. Dus trouw blijven aan het onderricht van de Cursus heeft enkel en alleen te maken met wat er in je denkgeest plaatsvindt. Vanuit het perspectief van de Cursus is naar een relatietherapeut gaan om je te helpen met je kwesties dan ook niet meer juist of onjuist dan het drinken van water wanneer je dorst hebt. Het water is niet genezend, maar het zou niet liefdevol of behulpzaam zijn om je lichaam de vloeistof te onthouden die het nodig heeft om te functioneren en gezond te zijn. Evenzo zal therapie niet je denkgeest genezen. Maar als het helpt je mentale lijden te verlichten, zou het dom zijn het niet te doen. Bovendien zijn al onze fysieke en psychologische kwesties in werkelijkheid obstakels die we hebben opgeworpen om de liefde van God buiten onze denkgeest te houden. Daarom, welke acties we ook ondernemen om hun gevolgen te verminderen, ze kunnen een behulpzame eerste stap zijn naar het uiteindelijk herinneren van Gods Liefde.

In het supplement Psychotherapie: doel, proces en praktijk, zegt Jezus: “Juist in het moment dat de therapeut de patiënt vergeet te beoordelen vindt genezing plaats”(P3.II.6:1). Het is duidelijk dat Jezus niet tegen therapie is. Sterker nog, we zouden de woorden therapeut en patiënt kunnen vervangen door welke twee mensen dan ook die een relatie hebben. Genezing vindt plaats wanneer we elkaar – of onszelf – niet beoordelen. Dus, vanuit Jezus’ perspectief is het niet relevant of je nu wel of niet bij een bepaalde partner blijft. Wat van belang is, is hoe je blijft of gaat. Daarom spoort de Cursus ons dringend aan de Heilige Geest om hulp te vragen bij het onderzoeken van het doel van al onze gedachten en daden. De Heilige Geest weet dat, hoewel ze ontelbare vermommingen hebben, er slechts twee bedoelingen zijn die we kunnen hebben. We zijn altijd ofwel schuld aan het projecteren of liefde aan het uitbreiden. De Heilige Geest zal ons altijd laten zien welke van de twee we gekozen hebben.

Gelukkig is Hij een innerlijke Leraar Die altijd zal vergeten ons te beoordelen. Als we dus Zijn Hand vasthouden, zal alles wat we doen een genezende les in vergeving zijn. Vervuld van Zijn vergeving en Liefde, zul je inzien dat noch jij noch je partner schuldig zijn – jullie zijn allebei slechts bang voor liefde. Misschien is het voor jullie beiden behulpzaam samen aan deze kwestie te werken of misschien is het beter dit apart te doen. Maar of je nu bij elkaar blijft of uit elkaar gaat, je zult het doen met een zachte mildheid, een mildheid die alleen maar wenst wat het beste is voor jullie beiden.

Voor een verwante bespreking van speciale relaties, zie V#701 : Wat zegt de Cursus over het beëindigen van een relatie?

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina