Waarom zijn de begrippen in Een cursus in wonderen zo ingewikkeld, en de antwoorden zo uitgebreid?

Antwoord: De Cursus moet ons ontmoeten waar we staan, en we bevinden ons in een wereld die heel ingewikkeld is. Maar dat is zo omdat onze wereld uit een heel ingewikkeld denksysteem is voortgekomen, het denksysteem dat onze denkgeest beheerst. Daarom, als Jezus in staat moet zijn ons te helpen, moet de context van zijn onderricht deze immense complexiteit van zowel onze uiterlijke als innerlijke wereld zijn. Dat is wat hij bedoelt als hij zegt “Deze cursus blijft binnen het kader van het ego, waar hij nodig is.” (VvT.In.3:1). Gecompliceerdheid is de naam van het spelletje van het ego, zegt hij ons in het Tekstboek (T15.IV.6:2). Zijn onderricht dient deze gecompliceerdheid aan de orde te stellen teneinde haar ongedaan te maken.

Dus, wanneer we met de Cursus van start gaan, kan hij inderdaad hopeloos ingewikkeld lijken, maar, nogmaals, dat komt omdat hij ons ontmoet waar we ons bevinden. Zijn doel is echter, ons uit die ingewikkeldheid te leiden naar de “eenvoud van verlossing” (T31.I), wanneer we ons uiteindelijk allemaal zullen realiseren dat “het onware onwaar is, en het ware nooit is veranderd” (WdII.10.1:1). Dat is de eenvoudige waarheid, verborgen achter de enorme ingewikkeldheid van zowel het egodenksysteem in onze denkgeest als de wereld die daaruit is voortgekomen.

V#040 bespreekt het hoge intellectuele niveau van de Cursus, en ook dat hoewel hij op een hoog niveau is, iedereen er iets in kan vinden dat hem zal helpen minder schuldig en angstig te worden, en vriendelijker en vrediger.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina