“Wonderen waarvan jou niet gevraagd wordt ze te verrichten hebben niet hun waarde verloren” (T1.III.8:3). Ik lijk de betekenis van deze zin niet te kunnen vatten, hoewel ik de betekenis van de rest van de tekst in alinea 8 en 9 wel aanvoel.

Antwoord: Het basis idee is dat de inhoud altijd aanwezig is in onze denkgeest; misschien wordt het nu op dit moment niet geuit, maar het gaat nooit verloren. Er staat een prachtige poëtische weergave van dit idee - de eerste van deze soort in Een Cursus in Wonderen - in hoofdstuk 5: “Ik heb al je vriendelijkheden en elke liefdevolle gedachte die je ooit had, bewaard. Ik heb ze gezuiverd van de vergissingen die hun licht verborgen hielden, en ze voor jou in hun eigen volmaakte straling behouden. Ze liggen buiten het bereik van vernietiging en schuld. Ze waren afkomstig van de Heilige Geest in jou, en we weten dat wat God schept eeuwig is” (T5.IV.8: 3-6).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina