Er is een zin in Een cursus in wonderen (T25.VI.6:8): “Zijn speciale haat werd zijn speciale liefde”. Die zin lijkt te zeggen dat speciale liefde iets goeds of positiefs is. Ik had de indruk dat de Cursus ‘speciale liefde’ ziet als evenzeer door het ego gedreven, en dus net zo ‘slecht’ als ‘speciale haat’.

Antwoord: Dit is een goed voorbeeld van hoe de Cursus soms een andere betekenis geeft aan een uitdrukking. In dit geval wijst ‘speciale liefde’ niet naar de speciaalheid van de ego-liefde. Het verwijst naar een relatie die door de Heilige Geest getransformeerd is. De passage zegt ons dat de denkgeest die voor haat en zonde gekozen heeft, voor liefde en genade kan kiezen. Het is een illustratie van Jezus’ onderricht dat de Heilige Geest wat het ego heeft gemaakt om te veroordelen, gebruikt als middel tot verlossing. Dat wil niet zeggen dat het nu ‘goed’ is dat het ego gebruik maakt van speciale liefde. Net als met alles in verband met het ego, is een speciale relatie niet goed of slecht. Ze is alleen maar een afspiegeling van de keuze van de denkgeest zich te vereenzelvigen met de afscheidingsgedachte en het geloof dat de illusie werkelijk is. Wanneer de denkgeest voor de Heilige Geest kiest in plaats van voor het ego, wordt de speciale liefde- of haat-relatie door Hem geherinterpreteerd als een klaslokaal waarin je het geloof in de afscheiding ongedaan kunt leren maken. De relatie wordt dan een middel ter verlossing.

De passage waar jij naar verwijst wordt nader verklaard in het Tekstboek waar ons wordt gezegd: “In Zijn functie als Interpreet van wat jij hebt gemaakt, benut de Heilige Geest speciale relaties, die jij hebt gekozen om het ego te ondersteunen, als leerervaringen die de weg naar de waarheid wijzen. Onder Zijn onderricht wordt iedere relatie een les in liefde” (T15.V.4:5-6). Wanneer een relatie door de Heilige Geest wordt getransformeerd en een “les in liefde” wordt, is ze ‘speciaal’ in een nieuwe betekenis. Wat haar speciaal maakt, is dat haar doel veranderd is. Het ego had als doel de relatie te gebruiken om de verschillen vast te stellen en de afscheiding werkelijk te maken. Maar dit werd veranderd in het leerplan van de Heilige Geest waarin de afscheiding door middel van vergeving ongedaan wordt gemaakt. Vergeving brengt de exclusiviteit van de ego-liefde aan het licht die gebruikt wordt om speciaalheid te verdedigen. Terwijl het ego ons gebiedt speciale liefde te gebruiken om onze eigen compleetheid te vinden, onderwijst de Heilige Geest heelheid, die in liefde wordt uitgedrukt en alomvattend en niet speciaal is. Ons doel is speciale relaties niet als positief of negatief te zien, en evenmin te proberen ze niet aan te gaan, maar toe te laten dat de Heilige Geest ze gebruikt om ons voorbij de speciaalheid van het ego te leiden naar de afspiegeling van liefde voor heel het Zoonschap dat Hij vertegenwoordigt.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina