In het antwoord op V#689 staat: ‘Er wordt ons gevraagd ons te leren vereenzelvigen met de vrede die onze ware Identiteit is als schepping van God.’ Is vrede onze ware Identiteit? Kun je me dit uitleggen, aangezien ik dit niet kan terugvinden in Een cursus in wonderen? Is vrede niet ‘de voorwaarde voor kennis’?

Antwoord: Beide zijn correct. Zeggen dat ‘vrede onze ware Identiteit’ is, is een manier om de nadruk te leggen op wat Jezus zegt, namelijk dat helemaal niets onze natuurlijke staat, zoals God ons heeft geschapen, kan veranderen. Als Zijn schepping, delen we ten volle Zijn eeuwige vrede. In die zin is vrede een deel van onze ware Identiteit. Aan de andere kant kunnen we – in de droom van afscheiding van God – geloven dat vrede in de denkgeest afhangt van de manier waarop de dingen gaan in ons leven: sommige situaties en omstandigheden geven ons vrede en andere nemen de vrede weg. Dit is een van de belangrijkste onjuiste waarnemingen die Jezus ons in zijn onderricht met zijn vergevingslessen helpt corrigeren. Eén manier om moeilijkheden uit de weg te gaan die onvermijdelijk door de taal ontstaan, is proberen te onderscheiden wat de inhoud van de boodschap is – wát Jezus ons leert, waar dan ook in de Cursus – en daar dan bij blijven. Consistentie wat de vorm betreft is gewoon onmogelijk. Het spijt ons als we je in verwarring hebben gebracht.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina