Hoe kiezen we voor het leven dat we lijken te leiden, en hoe komen we erin terecht?

Anwoord: Een cursus in wonderen legt op schitterende wijze uit waarom we terecht zijn gekomen in de ervaring die we lijken mee te maken. Maar het geeft werkelijk geen intellectueel bevredigend antwoord op hoe dit gebeurde. Dat komt omdat er geen intellectueel bevredigend antwoord is op deze vraag.

De Cursus vertelt ons dat ons hele fysieke bestaan een illusie is, een droom. Dus is het nuttig om eens te bedenken hoe we omgaan met een nachtelijke droom waardoor we van streek raken. We vragen ons niet af hoe het gebeurde. In plaats daarvan onderzoeken we de inhoud van de droom en vragen ons af waarom die zich in onze denkgeest bevindt, en wat we ervan kunnen leren.

Dit is precies wat De Cursus van ons vraagt met betrekking tot ons hele leven. Hoewel het overduidelijk is dat we nog niet geloven dat het leven maar een droom is (en we moeten zeker niet pretenderen dat we dat geloven), moeten we ermee omgaan alsof het dat inderdaad is. Gelukkig maakt De Cursus dit relatief gemakkelijk voor ons, want het laat ons weten dat we allemaal het draaiboek voor ons leven geschreven hebben met één simpel doel: het handhaven van onze individualiteit, maar ons tevens ontdoen van onze schuld. Elk aspect van onszelf, elke ervaring, iedere persoon die we tegenkomen, elk schepsel of object waarmee we worden geconfronteerd, is een symbool dat we verzonnen hebben om onze verklaring ‘ik ben hier, maar dat is niet mijn schuld!’ te bevestigen.

Jezus vertelt ons in De Cursus dat dit allemaal begon met het nietige, dwaze idee dat we afgescheiden kunnen zijn van God. (T27.VIII.6:2) Tot aan dat moment waren we één met onze Schepper. Maar deze gedachte vervulde ons zowel met vrolijkheid als met schuld. Het ego vertelde ons dat we de vreugde konden behouden en de schuld kwijtraken, als we maar naar hem zouden luisteren en al het andere vergeten. Wij namen dit aanbod van het ego aan, wat ertoe leidde dat we in slaap vielen, in miljarden fragmenten uiteen leken te vallen en in deze wereld van vorm terechtkwamen.

Studenten van De Cursus vragen altijd: ‘Maar hoe kon dat gebeuren?’ Nogmaals: er is geen intellectueel bevredigend antwoord, omdat het niet echt gebeurd is. Juist het feit dat we denken dat er een ik is die iets moet begrijpen is het obstakel dat begrip onmogelijk maakt. Daarom doet Jezus uitspraken zoals: “Deze cursus zal tot kennis leiden, maar kennis zelf valt nog steeds buiten het bestek van ons leerplan. Ook is het geenszins nodig dat we proberen te spreken over iets wat voor eeuwig noodzakelijkerwijs voorbij alle woorden ligt” (T18.IX.11:1-2).

Dus het is duidelijk dat we niet kunnen weten hoe we het draaiboek, dat ons individuele leven vormt, kozen. Vanuit ons beperkte perspectief begrijpen we niet wat onze specifieke keuze bepaalde voor familie, geslacht, en dergelijke. Wat we wél kunnen weten maakt zulke vragen in wezen irrelevant. We kunnen er zeker van zijn dat, hoewel de vorm in elk draaiboek anders is, de inhoud voor ons allemaal hetzelfde is. Nogmaals, we schreven het draaiboek om te bewijzen dat we als individuen bestaan, maar dat het de schuld van iemand anders is.

Als we terugkeren naar het beeld van de fragmentatie in miljarden stukjes, dan kunnen we onszelf zien als scherven van een spiegel. Elk van ons kan het ego weerspiegelen of de Heilige Geest (met andere woorden: Gods Liefde). We zijn gewend het ego te weerspiegelen en het egodoel van afscheiding te dienen. Maar in plaats daarvan kunnen we de Heilige Geest weerspiegelen, Die ons leven in een klaslokaal verandert, opdat we ons herinneren dat we allemaal dezelfde behoefte delen: weten dat God niet boos op ons is, dat het veilig is om te ontwaken en eindelijk in vrede te zijn.

Ieder moment maken we de keuze tussen deze twee opties. Altijd houden we of de hand van het ego vast of die van de Heilige Geest. Hoe ons leven er binnen deze droom uitziet wordt bepaald door welke hand we kiezen. Daarom is dit de enige keuze waarvan we nu moeten begrijpen hoe we die moeten maken.

Dus vertelt Jezus ons: “Deze cursus blijft steeds hetzelfde benadrukken: op dít moment wordt jou volledige verlossing geboden en op dít moment kun jij die aanvaarden. Dit is nog steeds je enige verantwoordelijkheid. De Verzoening kan gelijkgesteld worden aan een totaal ontsnappen aan het verleden en een totaal gebrek aan belangstelling voor de toekomst. De Hemel is hier. Er is geen ergens anders. De Hemel is nu. Er is geen andere tijd” (H24.6:1-7).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina