Hoe kun je bepalen wat letterlijk opgevat moet worden wanneer je Een cursus in wonderen leest? Ik begrijp dat woorden symbolen zijn voor dingen, en dat ‘dingen’ symbolen zijn van gedachten in de dualistische denkgeest, en daarom ‘dubbel van de werkelijkheid verwijderd’. Wanneer je de Cursus leest, is het heel belangrijk om een onderscheid te maken tussen de figuurlijke betekenis en letterlijke en feitelijke uitspraken. Zo is bijvoorbeeld de uitspraak “God is” letterlijk bedoeld. Maar “de Vader weent” heeft overduidelijk figuurlijke betekenis. Volgens welk principe wordt dit belangrijk onderscheid bepaald?

Antwoord: Bovenaan de lijst staat dit principe, een aanpassing van een passage uit het Handboek voor leraren: Leraar van God, je enige opdracht zou als volgt geformuleerd kunnen worden: aanvaard geen compromis waarin dualiteit een rol speelt (H27.7:1). Vergelijkbaar hiermee vinden we in het Tekstboek dit bondige principe: “De waarheid is echter dat jij en je broeder beiden geschapen zijn door een liefhebbende Vader, die jullie tezamen en als één geschapen heeft. Zie wat iets anders ‘bewijst’, en je ontkent je hele werkelijkheid” (T21.II.13:1-2). De enige uitspraken die als waar kunnen worden begrepen en dus letterlijk opgevat worden, zijn degene die een weerspiegeling zijn van de eenduidige werkelijkheid van de Hemel en God en Christus. We kunnen dus zeggen dat alles wat betrekking heeft op een lichaam of een lichamelijke activiteit zich in het domein van de dualiteit bevindt en dus een uitdrukking kan zijn van ofwel het denksysteem van afscheiding van het ego ofwel het denksysteem van vergeving van de Heilige Geest. Bovendien zal de unieke manier waarop de Cursus vergeving en de heilige relatie benadert, onvermijdelijk verkeerd begrepen worden als de non-dualistische metafysische basis ervan niet wordt ingezien.

Een volledige analyse en bespreking van dit onderwerp is te vinden in hoofdstuk 2 en 3 van ons boek: Few choose to listen (Weinigen verkiezen te luisteren) – deel twee van The message of “A course in miracles” (De boodschap van “Een cursus in wonderen”). Een andere uitgebreide bespreking is te vinden in ons audiocassettealbum “Duality as metaphor in A course in miracles” (Dualiteit als metafoor in Een cursus in wonderen), en tenslotte kun je korte samenvattingen vinden in de vragen V#006 , V#085 en V#105 van deze Vraag- en antwoordservice.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina