Deze vraag is naar aanleiding van het antwoord op V#622 . Ik vond dat het antwoord enkele zeer goede punten naar voren bracht over de behoeften van het ego in een relatie. Op een ander niveau vond ik dat het antwoord wellicht ten onrechte opgevat kan worden als een bemoediging of op zijn minst een vrijbrief voor ontrouw binnen het huwelijk. Veel mensen hebben een toegewijde relatie, wat een bron van kracht en stabiliteit kan zijn. Het gaat wel erg ver om iemand te vragen om in een relatie te blijven terwijl de ander toestemming heeft de beest uit te hangen. En soms veranderen mensen wél hun gedrag om de relatie te verbeteren.

Je verklaart wel dat het prima is om duidelijk te zijn over wat je verwacht in een relatie. Wanneer je echter (terecht) het spirituele aspect hiervan verwerpt, dan kan dit door de ander gebruikt worden als een reden om niet toegewijd te blijven (“mijn ontrouw heeft niets te maken met Geest of Een cursus in wonderen! Wees toch niet zo egoïstisch!”) Het kan iemand een schuldgevoel opleveren om niet te willen dat de partner trouw is.

Het is duidelijk dat het erg moeilijk is om advies te geven over praktische zaken in dit forum.

Antwoord: Het spijt me, je hebt een goed punt in termen van de wereld met betrekking tot de waarde van trouw, maar de Cursus neemt op geen enkele manier stelling over wat het lichaam doet. Hij bekommert zich uitsluitend om de denkgeest en om welke leraar deze heeft gekozen, en zo ondersteunt of veroordeelt hij trouw noch ontrouw zoals dat traditioneel gedefinieerd wordt. En dus was het antwoord niet bedoeld als advies over ‘praktische’ zaken, maar een verheldering over het enige belangrijke in elke relatie: het doel dat ík eraan geef. En dat heeft niets te maken met de andere persoon in de relatie. Het is mogelijk dat die andere persoon op een zeer egocentrische, kwetsende manier denkt of handelt, en zelfs de Cursus of deze Vraag- en antwoordservice gebruikt om egokeuzes te rechtvaardigen! Tenslotte, ook de duivel citeert de bijbel voor zijn eigen doel.

Het is zeker waar dat veel mensen het waardevol vinden met elkaar af te spreken dat ze monogaam zijn binnen hun relatie, en dit kan een basis zijn om allerlei aspecten van hun egodenksysteem te zien en ongedaan te maken, terwijl ze die anders niet zouden hebben onderkend. Maar als die afspraak alleen gebaseerd is op de behoeften van het ego, kan dit - bewust of onbewust - speciaalheid en gevoelens van ontoereikendheid, controle, angst en schuld versterken.

Hetzelfde geldt voor mensen die vinden dat seksuele trouw niet belangrijk is in hun relatie. Wanneer die beslissing een juist-gerichte component heeft, ontdekken zij wellicht dat het hebben van andere intieme relaties kansen biedt om aspecten van hun ego te bloot te leggen, die ze misschien niet waren tegengekomen als ze binnen een monogame relatie waren gebleven. Anderzijds, wanneer de keuze voor meerdere partners op het ego is gebaseerd, versterken ze alleen maar hun eigen gevoelens van speciaalheid, en daarmee hun schuld.

Nogmaals, de Cursus bekommert zich uitsluitend om wat de denkgeest doet en niet om wat het lichaam doet. Want wat het lichaam doet is alleen maar het gevolg van de beslissingen van de denkgeest. Dit bedoelt Jezus in de volgende zinnen:

“Het is zinloos te geloven dat genezing kan ontstaan door de gevolgen van verkeerd denken onder controle te houden… Je moet je denken veranderen, niet je gedrag, en dat is een kwestie van bereidwilligheid. Je hebt geen leiding nodig, behalve op het niveau van je denkgeest. Correctie hoort alleen thuis op het niveau waar verandering mogelijk is. verandering heeft geen enkele betekenis op het niveau van de symptomen [ lichaam/gedrag ], waar ze niet werkzaam kan zijn (T2.VI.3:1,4-7).

Dus als twee mensen in een relatie verschillende ideeën hebben over monogamie, zou het een vergissing zijn om aan te nemen dat het ene standpunt meer of minder op het ego gebaseerd is dan het andere. Maar de ander manipuleren door schuld te gebruiken, zou zeker de hand van het ego verraden. De Heilige Geest zal nooit schuld gebruiken om een keuze te beïnvloeden. Zoals in het antwoord op V#622 staat: het enige doel van een op het ego gebaseerde relatie is conflicten aanwakkeren en je partner zien als oorzaak van je eigen ongeluk. Dan maakt het niet uit of je degene bent die trouw is of degene die ontrouw is: als er verschil van mening is, is dat alles wat het ego nodig heeft om actief te blijven.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina