Zijn er denkgeesten die nog steeds beslissen zich van God af te scheiden, waardoor er nieuwe afgesplitste denkgeesten worden gemaakt die hier in deze illusie verschijnen, waar we momenteel denken te zijn?

Antwoord: Een dergelijke vraag is zinnig vanuit het perspectief van de illusie, waar we allemaal denken te zijn. Maar dit veronderstelt aspecten van de illusie, zoals aantal, ruimte en tijd, evenals de werkelijkheid van de afscheiding, en deze zijn gewoonweg niet waar. Een cursus in wonderen zegt dat de afscheiding in één enkel ogenblik leek te gebeuren, en even snel voorbij was (H2.2,3), en nu lijkt het of “we mentaal opnieuw (zien) wat [al] is voorbijgegaan” (WdI.158.3,4).

En dus is de beslissing, die in een ver verleden door één denkgeest gemaakt leek te zijn, en alle fragmentatie die leek te volgen op die keuze, alleen maar in één enkel onheilig ogenblik gebeurd (T20.VI.8:6-9), en "in werkelijkheid is het helemaal nooit gebeurd" (H2.2:8). Dus kunnen er geen nieuwe afgesplitste denkgeesten bijkomen die recent besloten hebben zich van God af te scheiden. Want de tijd is niet werkelijk en - dat op de eerste plaats - de afscheiding heeft nooit plaatsgevonden!

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina