Een cursus in wonderen leert ons de Heilige Geest of Jezus te vragen samen met ons naar onze verkeerde waarnemingen te kijken. Ik begrijp dat de Cursus met een ‘wonder’ de omslag van de waarneming van het ego naar de waarneming van de Heilige Geest bedoelt. Heb ik het juist dat het moment van ‘omslag’ het moment is waar de Cursus naar verwijst als het ‘heilig ogenblik’, en dat het ‘beetje bereidwilligheid’ de bereidheid is om hulp te vragen om onze waarneming te corrigeren? Als dit juist is, ‘geldt’ dit proces dan alleen op het moment dat we een bepaalde waarneming hebben en om correctie vragen, of ook wanneer we terugkijken op een waarneming uit het verleden of iets dat in het verleden gebeurd is?

Antwoord: Allereerst: ja, je begrip is absoluut correct. Het ‘wonder’ is onze omslag van de projectie van zonde, schuld en angst vanuit het ego, naar de uitbreiding van vergeving en liefde door de Heilige Geest. Het wonder is de gelukkige uitkomst van onze bereidheidwilligheid om ongelijk te hebben over de wereld die we zien, en onze projecties los te laten door de Heilige Geest of Jezus te vragen om er samen met ons naar te kijken.

Het ‘heilig ogenblik’ is het moment buiten tijd en ruimte, waarin de keuzemaker in onze denkgeest kiest voor het correctiedraaiboek van de Heilige Geest van genezing in het heden, in plaats van het egodraaiboek van een schuldig verleden en een angstige toekomst. De Cursus gebruikt de term ‘heilig ogenblik’ ook om te verwijzen naar de ‘werkelijke wereld’, een staat van de denkgeest waarin we uitsluitend waarnemen door de vergevende ogen van de Heilige Geest. In die staat ervaren we altijd het heilig ogenblik. Daarom zegt de Cursus: “Je zou voor eeuwig in het heilig ogenblik kunnen leven, te beginnen bij nu en reikend tot in de eeuwigheid… (T15.IV.6:3)”.

In die vaststelling ligt het antwoord op je tweede vraag. Het heilig ogenblik vindt plaats wanneer je denkgeest de Stem van de Heilige Geest of Jezus kiest, in plaats van die van het ego. Het verwijst uitsluitend naar de huidige keuze van je denkgeest en heeft niets te maken met de uiterlijke gebeurtenissen die deze keuze mogelijk geïnspireerd hebben – of deze nu vijf seconden of vijftig jaar geleden zijn, of gaan om iets in de toekomst waarop je anticipeert.

Eigenlijk maakten we één enkele keuze voor het ego (die ervoor zorgde dat we in slaap vielen en deze wereld verzonnen), dus in zekere zin kijken we, iedere keer dat we naar het ego luisteren, terug naar het verleden. Vanuit Jezus' perspectief is het enige doel van wat dan ook in ons (vroegere, huidige of toekomstige) leven, dat het ons kan helpen de pijn te herkennen die voortkomt uit de keuze voor het ego, en ons op die manier te motiveren anders te kiezen.

Voor een verdere bespreking over wonderen en het heilig ogenblik, kun je ook kijken naar: V#026 , V#288 , V#450 , en V#559 .

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina