Kort geleden heb ik de relatie verbroken met mijn vriend, omdat hij voor de derde keer heeft gelogen over zijn drugsverslaving. Nu zegt hij dat hij het contact graag wil herstellen. Ik houd van hem als van mijn broeder in deze wereld, en ik waardeer de lessen die hij me heeft laten zien; ik heb een paar heel waardevolle dingen geleerd. Maar ben ik wel liefdevol en vergevingsgezind als ik geen enkel fysiek, verbaal of elektronisch contact met hem wil, omdat ik weet dat hij nog steeds drugsverslaafd is en dat hij op deze manier om liefde vraagt? In mijn denkgeest eer ik hem om wie hij is, en elke keer wanneer mijn ego een soort rechtvaardiging of wraak zoekt, blijf ik oefenen om hem en mijzelf als heilige, onschuldige kinderen van God te zien. Wat is de beste en meest liefdevolle manier om hem te zeggen dat ik geen enkel contact wil? Ik wil gewoon doen wat het beste is voor ons allebei. Is het waar dat het soms het meest liefdevol is om gewoon alle contact met hem te beëindigen, weg te lopen en nee te zeggen?

Antwoord: Zoals je weet zegt Een cursus in wonderen niets over gedrag, en zegt dus niets over blijven of weggaan. De focus ligt altijd op de inhoud, nl: weerspiegelt je denken de principes van het ego of die van de Heilige Geest. Een principe dat vaak verkeerd wordt toegepast – met soms tragische gevolgen – is het idee dat iemand of liefde tot uitdrukking brengt, of om liefde vraagt. Hoewel het waar is dat destructief gedrag uiteindelijk een roep om liefde is, volgt daar niet automatisch iets uit in termen van gedrag. Bijvoorbeeld alleen omdat een pedofiel ‘om liefde vraagt’ betekent niet dat je hem voor je kinderen laat zorgen, als hij dat aan je vraagt. Maar je kunt ‘nee’ zeggen, zonder jezelf van hem af te scheiden op het niveau van de inhoud. Je kunt je realiseren dat jullie beiden om liefde vragen, en in dat opzicht met elkaar verbonden zijn. Verwar vorm niet met inhoud. Vanuit die plaats van niet-oordelen weet je wat je moet zeggen. Dit is in wezen Jezus’ antwoord aan Helen die vroeg wat ze tegen mensen moest zeggen. Hij zei haar: ‘Vraag in plaats daarvan, “help me deze broeder door ogen van de waarheid en niet door de ogen van veroordeling te zien”’. (Absence from Felicity, blz. 381; in Nederlandse vertaling uitgegeven als: Een leven geen geluk).

De relatie aanhouden kan dus een beslissing vanuit een juist gerichte denkgeest zijn, en de relatie beëindigen evenzo. Deze man zien als ‘een heilig, onschuldig kind van God’ staat los van de vorm van de relatie. Nogmaals, vanuit jouw stille centrum leidt de Heilige Geest je zachtjes naar het meest liefdevolle antwoord in de vorm.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina