Jarenlang heeft mijn man gezegd dat hij zich ongemakkelijk voelt omdat ik een assertief karakter heb. Als student van Een cursus in wonderen heb ik de Heilige Geest gevraagd me te helpen om naar mijn gevoelens over deze kwestie te kijken. Door dit proces ben ik mezelf meer gaan accepteren en trek ik me de mening van anderen minder aan. Maar onlangs moest ik een paar moeilijke zakelijke beslissingen nemen. Mijn beslissingen leken mijn zakenpartners te verontrusten (mijn man is een van mijn zakenpartners). Nu heb ik het gevoel dat ze allemaal over me oordelen omdat ik overdreven assertief ben. Ik voel me hier enorm schuldig over en weet niet goed hoe ik dit moet aanpakken.

Antwoord: Aangezien al degenen onder ons die denken dat we hier zijn, ervoor gekozen hebben Gods Stem te overstemmen en in plaats daarvan naar de onze te luisteren, zou je kunnen zeggen dat we allemaal een overdreven assertief karakter hebben. De Cursus leert ons dat de enige oorzaak van al onze schuld de beslissing is om onszelf als gescheiden van Gods Liefde te zien. Verder zegt de Cursus: “Zolang jij gelooft dat schuld hoe dan ook … gerechtvaardigd is, zul je niet naar binnen kijken, waar je de Verzoening altijd zou vinden. Aan schuld zal nooit een eind komen zolang jij gelooft dat er een reden voor bestaat” (T13.X.6:1-2).

Met andere woorden: ons ego verzint voortdurend redenen voor onze schuld om zich ervan te verzekeren dat we nooit inzien dat de schuld zelf verzonnen is, en dat onze denkgeest de macht heeft die los te laten. Dus telkens wanneer we denken dat onze schuld veroorzaakt wordt door iets dat we gezegd of gedaan hebben, zijn we (eens te meer) misleid door het rookgordijn van het ego. Denk er ook aan dat het ego zich er niet om bekommert of wij anderen of onszelf als schuldig zien. Het ego is gelukkig zolang we geloven dat schuld werkelijk is, en we onze aandacht blijven richten op het effect dat ons ego op dat van anderen heeft.

Als Cursus-student besef je waarschijnlijk dat de oordelen van je man of je zakenpartners geen schuldgevoelens bij je zouden veroorzaken als je niet eerst jezelf van iets beschuldigd had. Het feit dat je recente zakelijke beslissingen jouw schuldgevoelens hebben opgeroepen komt ongetwijfeld doordat je op een bepaald punt in het proces jouw belangen als afzonderlijk van die van anderen hebt gezien. Jouw beslissingen (ongeacht of je het gevoel hebt dat je ‘de juiste’ beslissingen hebt genomen of niet) zijn dus in je denkgeest het symbool geworden voor de oorspronkelijke beslissing om jouw belangen als afzonderlijk van die van God te zien. Volgens jouw denken zijn je beslissingen dus gelijk aan een aanval.

De Cursus geeft ons geen richtlijnen voor gedrag – je kunt bijvoorbeeld volgens het oordeel van de wereld al dan niet assertief zijn. Maar de Cursus maakt duidelijk dat we altijd ofwel naar de stem van het ego, of naar die van de Heilige Geest luisteren. Dus de manier om schuld ‘aan te pakken’ is de Heilige Geest om hulp vragen vóór we een beslissing nemen of een actie ondernemen (en natuurlijk inzien dat onze door het ego gestuurde handelingen in het verleden niets meer waren dan vergissingen die om correctie en niet om straf vragen). Naarmate we steeds meer leren ons in onze denkgeest met Jezus of de Heilige Geest te verbinden, zullen de keuzes die wij maken in toenemende mate Gods alomvattende Liefde weerspiegelen. Wanneer onze handelingen afspiegelingen van liefde worden en geen symbolen van aanval, zal onze schuld automatisch verdwijnen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina