Ik heb het gevoel dat ik de principes van Een cursus in wonderen behoorlijk goed begin te begrijpen, hoewel ik me afvraag of de ego-denkgeest me hierin voor de gek houdt! Mijn vraag is: bevinden de mensen met wie ik omga en ik ons allemaal in dezelfde droom? Ik heb de vraag over ‘jij in mijn droom en ik in de jouwe’ gelezen, maar dat geeft hier geen antwoord op. Als we ons niet in dezelfde droom bevinden, hoe kan ik dan hun spirituele situatie/bewustzijn beïnvloeden? Ah, maar het gaat over het beïnvloeden van mijzelf, nietwaar? De vergeving die ik leer beoefenen is niet voor ‘hen’, maar voor mij, wat allemaal hetzelfde is. Heb ik dus een gedeelte van mijn vraag zelf beantwoord? Toch ben ik nog steeds onzeker over wie zich in welke droom bevindt.

Antwoord: Je hebt het door! Deze Cursus gaat over één persoon, jij en de genezing van jouw denkgeest! Jezus verklaart dat "jij alleen met jezelf in wisselwerking kunt staan" (T31.V.15:5). Als we volharden in het denken dat we invloed op anderen kunnen en willen hebben, dan missen we Jezus’ gehele boodschap dat de Zoon van God één is. Op een abstract niveau kunnen we het verband daarmee niet leggen, maar die waarheid wordt weerspiegeld wanneer we onze belangen zien als dezelfde als die van iedereen. We leren dit door het in onze dagelijkse omgang met elkaar te oefenen, vooral wanneer we in de verleiding komen te focussen op het veranderen van iemand anders. Dat moet altijd een rode vlag zijn die ons laat weten dat we weer gezwicht zijn voor de niet aflatende inspanning van het ego om ons ervan te overtuigen dat de afscheiding werkelijk is. Toch leidt deze dit niet tot onverschilligheid of passiviteit ten opzichte van anderen. Waar het op aankomt is dat wanneer jij tegen je ego kiest, dan ben je de liefde die de enige werkelijkheid in je denkgeest is. Deze stroomt dan door je heen in een vorm die begrepen en aanvaard kan worden door iedereen die erom vraagt. Liefde zit nu aan het stuur, niet jij als individu. Dat maakt alles veel gemakkelijker!

Wanneer je veel tijd besteedt aan het uitzoeken ‘wie zich in welke droom bevindt’, dan bestaat het gevaar dat je in de valkuil van het ego trapt, namelijk het werkelijk maken van de dwaling. Je probeert dan een schema te maken dat met behulp van menselijke, logische categorieën een proces verklaart dat niet-menselijk is en inherent illusoir. Jezus gebruikt metaforen en symbolen ten bate van ons, als middel om ons op weg te helpen in het proces dat gezondheid en waarheid teruggeeft aan onze denkgeest. Moeite hebben met het begrijpen van de aard van de droom en het draaiboek is een handige ego truc om je af te leiden van wat jou werkelijk helpt bij je zoektocht naar vrede: het beoefenen van vergeving.

[Zie ook: V#1317 ]

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina