Wat gebeurt er met degenen die niet vergeven zijn? Komen ze in de hel?

Antwoord: Ja. Echter, degenen die niet vergeven zijn, zijn niet diegenen wier zonden onvergeeflijk zijn en de hel is geen strafplek, waar de veroordeelden naar worden verbannen om onnoemelijke kwellingen te doorstaan omdat ze gezondigd hebben. De hel is het geloof dat Gods Zoon van Hem gescheiden is en leeft en sterft in een lichaam. Het is het geloof in schuld vanwege de keuze voor afscheiding en de angst dat God dit met toornige wraak zal vergelden. Het is de ervaring van de weigering onszelf te vergeven voor de ‘zonde’ van het geloof dat afscheiding te verkiezen is boven eenheid. Dus telkens wanneer we kiezen voor de afscheiding, ons vastklampend aan de ego-leugen van speciaalheid en dit veroordelend als zonde, zijn we onvergeven en in de hel. Zowel onvergevingsgezindheid als de hel zijn weerspiegelingen van een keuze die we in de denkgeest hebben gemaakt. Deze keuze is de acceptatie van de ego-versie van wie Gods Zoon is: een afgescheiden individu, verblijvend in een lichaam, zondig, schuldig en bang om op een onbekend tijdstip in de toekomst in de hel te worden geworpen.

Het doel van de Cursus is ons te leren dat er een andere weg is, namelijk de weg van de Heilige Geest. Hij vertegenwoordigt het deel van de denkgeest dat de herinnering van de waarheid van Gods Zoon bewaart. Door middel van de leer van de Cursus bevrijdt Hij ons van de hel. Dit doet Hij door ons te leren dat de denkgeest de macht bezit om te kiezen tussen hemel en hel, God en het ego, vergeven en niet-vergeven. In werkelijkheid “is er geen hel” (T15.I.7:1), alleen de ervaring van hevige pijn als gevolg van de verkeerde keuze. Bevrijding van deze pijn/hel wordt verkregen door te leren dat de denkgeest, die deze verkeerde keuze heeft gemaakt, opnieuw kan kiezen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina