Ik lijk het doelwit te zijn van een speciale haat-relatie met mijn ex-partner, de vader van mijn kindje. Een eerdere relatie speelt in deze situatie een belangrijke rol. Hoewel ik hem mijn liefde stuur en voor vergeving bid voor mijzelf en mijn ex-partner, zie ik in de wereld van vorm nog geen enkel bewijs van genezing van onze relatie. Ik stuur hem liefde in woord en daad; ik stel geen eisen aan hem; maar hij heeft geen moeite gedaan om zijn kind te zien. Hoe ga ik met deze pijn om? Hoe kom ik over een relatie heen met iemand die me haat ondanks mijn liefde voor hem?

Antwoord: Een essentieel onderdeel van vergeving is proberen de behoefte los te laten dat de ander moet veranderen. Dit is enorm moeilijk, zoals de meeste studenten zullen beamen – zeker in de situatie die je beschrijft. De pijn is bij tijd en wijle intens, met veel spijt over het verleden. Maar het helpt echt iedereen, inclusief je dochter, als jij in vrede verkeert. Dat wil zeggen dat je deze situatie ziet als een klaslokaal met Jezus als jouw leraar. De uiterlijke omstandigheden zijn het lesrooster, en de les is dat de vrede in je denkgeest niet verstoord kan worden door wat er is gebeurd. Het belang van het leren van deze les – een proces dat tijd kost – is dat dan al je gedachten en handelingen vanuit dat centrum van vrede en liefde komen, en dat je niet langer in beslag genomen wordt door de uitkomst ervan. Je gaat door met functioneren in je rol als moeder enzovoort, maar met minder spanning en angst.

Dit is iets heel anders dan liefde sturen en bidden dat je ex-partner zijn haat tegen jou laat varen, zodat hij weer deel zal uitmaken van het leven van jullie dochter. Vanuit het gezichtspunt van de wereld lijkt dat de beste en enige oplossing. Alhoewel we dat, vanuit het perspectief van onze eigen weg van Verzoening, niet echt weten. Dus wat jou het meest helpt is bereidwilligheid je oordelen los te laten en geen energie meer te steken in pogingen je ex te veranderen. Ware vergeving vindt niet plaats tussen twee mensen die als gescheiden waargenomen worden. Het gaat alleen om de relatie tussen jou en je ego in je denkgeest. Het verschuiven van die loyaliteit is het werkelijke doel in je leven. En door de ogen van de Heilige Geest kan je huidige situatie als middel gezien worden om dat te doen.

Dit betekent niet dat je onverschillig moet staan ten opzichte van de behoeften van je dochter of van jezelf. Het betekent dat je de situatie anders gaat benaderen – niet vanuit het perspectief van daders en slachtoffers, maar vanuit het perspectief van mensen die vastzitten in het ego-denksysteem en een uitweg zoeken. Voor jou is dan een gigantische eerste stap erop vertrouwen, als je niet langer wilt dat je ex verandert, dat jij jezelf vrijmaakt om te worden geleid door de liefde die weet wat in ieders beste belang is.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina