Ik ben praktiserend hypnotherapeut en werk met mensen vooral aan thema’s zoals afvallen en stoppen met roken. Onlangs begon ik in de Aanvullingen van de Cursus “ Psychotherapie” te bestuderen en nu heb ik een vraag over een paar dingen die Jezus daarin zegt. Over doel zegt hij: "Het is onmogelijk een doel te delen dat niet door Christus is gezegend..." (P2.II.6:7), en verderop staat: "Elk moet met iemand anders één doel delen, en zo elk gevoel van afzonderlijke belangen kwijtraken” (P2.II.8:4). Ik neem aan dat hij hier ieder mogelijk doel bedoelt . . . zoals 20 kilo afvallen? Ik realiseer me dat uiteindelijk van alle wereldlijke doelen afstand moet worden gedaan, door ze aan de Heilige Geest te geven. Maar als een cliënt bij me komt voor gewichtsverlies en niet geïnteresseerd is in verlichting, hoe moet ik dan in de praktijk mijn rol zien en de therapie in gang zetten? Ik neem aan dat ik haar gewoon praktisch moet helpen op de manier waarop ik dat normaal doe, terwijl ik intussen ons beiden tegelijkertijd in mijn hart vergeef en de Heilige Geest om leiding vraag. Is er nog iets anders wat ik niet begrijp?

Antwoord: Blijf gewoon gericht op het doel voorbij te gaan aan "elk gevoel van afzonderlijke belangen”; dat is de kern van Jezus’ onderricht. Elke interactie kan voor dat doel worden gebruikt. Het enige wat van belang is, is jouw bereidwilligheid om dat als jouw doel te aanvaarden. Het motief van de ander is irrelevant in dit verband. De inhoud in je denkgeest is leren dat je niet afgescheiden bent van je cliënt, en de vorm waarin je deze les leert is jullie gezamenlijke deelname aan het project ‘gewicht kwijtraken’. Alles wat werkelijk van betekenis is in deze interactie, is dat je je verbindt. Je moet beseffen dat jullie hetzelfde zijn ten aanzien van zowel het onjuist gerichte denken als het juist gerichte denken en dat jullie allebei de macht hebben om tussen die twee te kiezen. Jullie vragen allebei om hulp om de afscheiding te genezen; op dit niveau delen jullie hetzelfde probleem. Het kan zijn dat jouw cliënt op dit moment genezing alleen kan accepteren in de vorm van een verandering op lichamelijk niveau, maar of dat al dan niet gebeurt is niet jouw zorg.

Verderop in de Aanvullingen over Psychotherapie zegt Jezus hoe het doel van alle psychotherapie wordt bereikt: "de therapeut ziet in de patiënt alles wat hij in zichzelf niet heeft vergeven, en krijgt op die manier een nieuwe kans ernaar te kijken, het open te stellen voor herwaardering en het te vergeven. . . De patiënt is het projectiescherm voor zijn zonden, en stelt hem in staat om die los te laten." (P2.VI.6:3,6) Dat is heel anders dan de benadering die gewoonlijk in de wereld wordt gehuldigd. Maar Jezus helpt ons te realiseren dat het ego de leiding had over onze waarneming van problemen en oplossingen, dat we moeten inzien dat we daar zelf voor gekozen hebben en dat deze keuze ons nooit naar vrede en werkelijke genezing heeft geleid. Zo traint Jezus onze denkgeest om waar te nemen volgens zijn visie, waarin we allemaal hetzelfde zijn.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina