Ik leid momenteel een Cursus-groep en vroeg me af of er een gids bestaat die aanduidt welke hoofdstukken in het Tekstboek betrekking hebben op welke lessen in het Werkboek voor studenten. Als die er is, kun je me zeggen welk boek dat is en/of hoe ik dat kan krijgen?

Antwoord: Er is feitelijk geen één-op-één verband tussen de hoofdstukken en de lessen. De structuur van het Tekstboek lijkt meer op een muzikale compositie met thema’s, sub-thema’s en variaties, dan op een traditioneel tekstboek met onderwerpen die geleidelijk moeilijker en ingewikkelder worden. In die zin worden dezelfde ideeën op verschillende manieren uitgewerkt, alnaargelang de context van wat er wordt besproken. Daarom kunnen paragrafen, alinea’s en zelfs passages van toepassing zijn op verschillende lessen of delen daarvan.

In februari 2005 is een boek in acht delen verschenen met commentaar op het Werkboek – les na les. Daarin staan referenties naar het Tekstboek, het Handboek voor leraren, de Aanvullingen (Psychotherapie en Het lied van het gebed), en de poëzie van Helen Schucman (The Gifts of God). Dit werk is gebaseerd op de transcriptie van onze cassette-albums over de Werkboeklessen. Dit is zeker geen volledige lijst van alle mogelijke kruisverwijzingen, maar we hopen dat het studenten helpt het denksysteem van Een cursus in wonderen en de manier waarop zij dit in hun dagelijks leven kunnen toepassen, beter te begrijpen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina