Antwoord: Veel mensen zien de rampen die overal ter wereld plaatsvinden als een voorbode van de Apocalyps en het Laatste Oordeel zoals beschreven in de bijbel. Volgens de bijbel is het Laatste Oordeel de laatste fase van Gods bestraffing van zondaars. De Cursus geeft een radicaal andere definitie van het Laatste Oordeel. Het Laatste Oordeel is het einde van het proces van miscreatie, niet van straf: “Het is een definitieve genezing in plaats van het uitdelen van straf, hoezeer je ook meent dat straf verdient is. Straf is een begrip totaal in tegenspraak met een juiste gerichtheid-van-denken, terwijl juist het doel van het Laatste Oordeel is jou je juiste gerichtheid-van-denken terug te geven. Het Laatste Oordeel kan een proces van juiste waardebepaling worden genoemd. Het betekent eenvoudig dat een ieder uiteindelijk zal gaan begrijpen wat waarde heeft en wat niet” (T2.VIII.3:3,4,5,6). De ware betekenis van de Apocalyps vloeit hieruit voort en gaat uitsluitend over het proces om onze denkgeest te bevrijden, om: “alleen wat goed is te verkiezen en te bewaren … [en] zijn miscreaties [van de denkgeest] onvermijdelijk af te wijzen, welke zonder geloof niet langer zullen bestaan” (T2.VIII.4:3,5).

Daarom verzekert Jezus ons dat de wereld niet zal eindigen in een enorme brand, maar “met de zegening van heiligheid op haar. Wanneer niet één gedachte aan zonde overblijft, is de wereld voorbij. Ze zal niet worden vernietigd of aangevallen, of zelfs maar aangeraakt. Ze zal eenvoudig ophouden schijnen te bestaan” (H14:2:9,10,11).

Vanuit het perspectief van Een cursus in wonderen heeft het Laatste Oordeel dus betrekking op leven en liefde en niet op dood en angst (T2.VIII.5). Het is de genadevolle roep binnen onze eigen denkgeest, die ons wenkt om terug te keren naar de eeuwige vrede waarin we door God geschapen werden (WdII.10.4:1). De traditionele zienswijze corrigerend, verzekert Jezus ons ervan dat Gods Laatste Oordeel niet gevreesd hoeft te worden, maar blij verwelkomd: “Jij bent nog altijd Mijn heilige Zoon, voor immer onschuldig, eeuwig liefdevol en eeuwig geliefd, even onbegrensd als jouw Schepper, totaal onveranderlijk en voor altijd zuiver. Ontwaak daarom en keer terug tot Mij. Ik ben jouw Vader en jij bent Mijn Zoon” (WdII.10.5:1-3).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina