Als de wereld die ik zie de schuld in mijn denkgeest is die naar buiten wordt geprojecteerd, maakt mij dat dan niet verantwoordelijk voor het lijden dat ik in de wereld zie? Jezus genas de zieken met zijn juiste waarneming. Hoe kan ik dat praktisch toepassen op het lijden dat ik in deze wereld zie?

Antwoord: We weten niet of de historische Jezus al dan niet zieken genas. Er zijn geen historische documenten over zijn leven, behalve de evangeliën die vele jaren na zijn dood zijn geschreven en waarvan de feitelijke accuraatheid door schriftgeleerden wordt betwist. De Cursus onderwijst niet dat Jezus onze denkgeest of ons lichaam geneest. De genezing die Jezus in de Cursus onderwijst wordt tot stand gebracht door een keuze in de denkgeest. De denkgeest die ervoor koos zich te identificeren met het egodenksysteem is ziek. Hij wordt genezen wanneer hij leert om tegen het ego te kiezen door de keuze voor de Heilige Geest te maken. Noch Jezus, noch de Heilige Geest maakt die keuze voor ons. Zoals Jezus ons in het Tekstboek zegt: “Ik kan niet voor jou kiezen, maar ik kan je helpen je eigen juiste keuze te maken” (T3.IV.7:11). Dat is het uiteindelijke doel van genezing in Een cursus in wonderen.

Dit wordt bereikt door een proces van ontmaskering van de ziekte van het egodenksysteem: zijn dynamiek, intentie, doel en pijnlijke gevolgen. Aangezien ontkenning de grootste verdediging van het ego is, is het aan het licht brengen hiervan het begin van het ongedaan maken en genezen. Het ego aan het licht brengen verzwakt het, net zoals sommige bacteriën niet kunnen overleven in de droge warmte van het zonlicht. Dus het duister van de ziekte van het ego naar het licht van vergeving brengen, is de genezing die Jezus in de Cursus onderwijst.

Wij zijn direct verantwoordelijk voor de keuze van de denkgeest voor afscheiding, die de bron is van schuld en het lijden in de wereld (inclusief dat van onszelf). Het lijden dat we waarnemen is de weerspiegeling van onze eigen pijn. Waarneming is interpretatie. Het probleem is niet dat we lijden zien in de wereld, maar dat we hen die lijden als verschillend van onszelf zien. De Cursus onderwijst ons dat iedereen die ervoor kiest afgescheiden te zijn ziek is en genezing nodig heeft. “Een zieke ziet zichzelf als gescheiden van God” (H22.6:5). Ziekte wordt dus gelijkgesteld aan afscheiding. En daarom is genezing het ongedaan maken van afscheiding. Iedereen die zich identificeert met het lichaam lijdt, of de pijn nu duidelijk is of gecamoufleerd in de vorm van plezier. In het waanzinnige plan van het ego voor een ‘leven' afgescheiden van God in een lichaam, zijn plezier en pijn hetzelfde. “Pijn dwingt aandacht af, door die van Hem (de Heilige Geest) weg te trekken en op zichzelf te richten. Haar bedoeling is dezelfde als die van plezier, want het zijn allebei middelen om het lichaam werkelijk te maken. Wat een gemeenschappelijk doel deelt, is hetzelfde” (T27.VI.1:3-5 cursief toegevoegd).

Het is niet onze verantwoordelijkheid te bepalen wie er hulp nodig heeft, nog afgezien van het feit dat we niet eens het onderscheid zouden kunnen maken als we dat zouden willen. Want in het ‘op z’n kop denken’ van het ego zijn we over alles in de war, in het bijzonder over pijn en plezier. “Zonde [afscheiding/ziekte] gaat over van pijn in plezier, en weer in pijn. Want beide getuigen zijn dezelfde, en dragen maar één boodschap uit: ‘Jij bent hier, in dit lichaam, en je kunt gekwetst worden. Je kunt ook genieten, maar alleen ten koste van pijn’” (T27.VI.2:1-3). Gegeven deze lastige situatie, is onze enige verantwoordelijkheid de Heilige Geest toe te staan onze denkgeest te genezen door het beoefenen van vergeving. Wanneer we merken dat we over iets in de wereld van streek zijn, zouden we daarin volgens Jezus een kans moeten zien ons te herinneren dat we ervoor gekozen hebben de boodschap van het ego te geloven dat het lichaam werkelijkheid is en dat wij dát zijn. De genezing die Jezus in de Cursus aanbiedt is gericht op deze overtuiging, die de werkelijke bron van ieders pijn is. De leugen van het ego heeft ons ziek gemaakt en de waarheid van de Heilige Geest zal ons genezen.

Als je iets wilt doen om een speciale vorm van lijden in de wereld te verlichten, dan blijft het echte doel dat je de Heilige Geest toestaat jouw denkgeest te genezen van de gedachte van afscheiding. Dit als het doel van je werk te kiezen is een werkelijk belangrijke bijdrage aan het Zoonschap. Aan het einde van het Tekstboek is Jezus’ genezende boodschap aan ons allen dezelfde: “Bij iedere moeilijkheid, elke verwarring en in alle nood, roept Christus jou en zegt Hij liefdevol: ‘Mijn broeder, kies opnieuw.’ Hij wil geen enkele bron van pijn ongenezen laten, noch enig beeld dat de waarheid versluiert laten bestaan” (T31.VIII.3:2,3).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina