Ik zou graag weten of Een cursus in wonderen en Transcendente Meditatie met elkaar verenigbare spirituele disciplines zijn? Ik bestudeer de Cursus maar vind het ook fijn als ik tijdens de meditatie gecentreerd ben. Mijn vraag gaat specifiek over TM en niet over meditatie in het algemeen.

Antwoord: Als jij Transcendente Meditatie nuttig vindt als techniek om je te helpen ontspannen en meer in vrede en gecentreerd te zijn, maak er dan alsjeblieft gebruik van in je leven. Maar als je het als spirituele discipline wil gebruiken en het wil integreren in de beoefening van de Cursus, zou je wel wat verwarring en een mogelijk conflict in je leven kunnen binnenbrengen. Nu is er wel verschil van mening over of TM een gewone meditatietechniek of een daadwerkelijke spirituele discipline is. De voorstanders ervan stellen TM meestal voor in een niet-spiritueel kader in een poging deze toegankelijk te maken voor mensen van alle leeftijden, culturen en religieuze achtergronden. Maar de stichter, Maharishi Mahesh Yogi, heeft deze beweging ontwikkeld op basis van de principes van de aloude Hindoeïstische Vedische traditie van India.

Wat als doel van het beoefenen van TM tot uitdrukking komt, is een staat van bewustzijn te bereiken die transcendent bewustzijn wordt genoemd, en dat leidt door middel van herhaaldelijk oefenen tot wat Maharishi verlichting noemt. Maar vanuit het gezichtspunt van de Cursus wordt verlichting zoals die in TM-kringen wordt gedefinieerd niet als een spirituele toestand beschouwd. In een interview van 1998 zou Maharishi bijvoorbeeld gezegd hebben: ‘’Verlichting’ betekent het ontbreken van duisternis, de afwezigheid van duisternis. En ‘afwezigheid van duisternis’ betekent: geen vergissing, geen zwakheid, geen tekortkoming – overal succes, vervulling van je wensen alom – dat is verlichting. Je leeft volledig in overeenstemming met de Natuurlijke Wet.

Hoewel de Cursus een soort training van de denkgeest verschaft die naar hogere niveaus van bewustzijn leidt (zie bijvoorbeeld VvT1.7:4-6), is het zijn doel ons uiteindelijk voorbij elk bewustzijn te leiden dat op waarneming gebaseerd is, en voorbij elke bezorgdheid over de kwaliteit van ons leven hier in deze wereld. Met andere woorden: vanuit het gezichtspunt van de Cursus houdt verlichting een proces in van geleidelijk ontwaken uit de droom en zorgt ze er niet alleen voor dat de droom beter wordt. Dus in de mate waarin er een spirituele richting in TM beoogd wordt, hebben de twee paden heel uiteenlopende doelen. Vanuit het gezichtspunt van de Cursus is TM gelijk aan eender welke techniek of oefening die de spanningen en angsten vermindert van het ogenschijnlijke leven in een lichaam. De Cursus onderwijst dat alleen het oefenen in vergeving leidt tot het ongedaan maken van de schuld over de afscheiding die diep in de denkgeest begraven ligt en die de werkelijke oorzaak is van alle spanning en angst (zie bijvoorbeeld: WdI.41.1:2-3; WdI.194.2:1).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina