Hoe behandelt de Cursus ’programmering’ of behandelingen om positieve resultaten te behalen?

Antwoord: De training van de denkgeest die de Cursus onderwijst is niet dezelfde als het gebruik van affirmaties, of het vervangen van negatieve door positieve gedachten, om positieve resultaten te behalen. Een cursus in wonderen onderwijst dat we moeten kijken naar het negatieve, de duisternis van het ego, met het licht van de Heilige Geest om het te verdrijven: “Niemand kan ontsnappen aan illusies tenzij hij ernaar kijkt, want door er niet naar te kijken worden ze beschermd. Het is niet nodig voor illusies terug te deinzen, want ze kunnen niet gevaarlijk zijn. We zijn klaar om het denksysteem van het ego nader te bekijken, want samen hebben we de lamp die het zal verdrijven…” (T11.V.1:1-3). ‘Kijken’ betekent het herkennen van de keuze van de denkgeest voor het ego en het doel dat dit dient. Het is deze erkenning van de verantwoordelijkheid voor een doelgerichte keuze in de denkgeest, waarin het onderwijs van de Cursus zich onderscheidt. Hij is niet gericht op het verbeteren van onze ervaring binnen de droom via positief denken om positieve resultaten te halen. Het doel van de Cursus is om ons geheel uit de droom te leiden door de gedachte van afscheiding ongedaan te maken. Het veranderen van gedachten binnen het egodenksysteem zal niet tot dit ontwaken leiden.

Programma’s voor positieve resultaten zónder de herkenning van de actieve keuze voor het ego in de denkgeest, leiden tot verdere onderdrukking van de schuld waaruit de negatieve gedachten in eerste instantie juist voortkomen. Het ondersteunt het geloof dat het lichaam werkelijk is en dat geluk in de wereld gevonden kan worden met de juiste programmering. Het is waar dat het plezieriger lijkt om positieve resultaten te hebben in plaats van negatieve. Maar het beste wat het ego kan bieden geeft geen bevrijding van de verwoestende gevolgen van het geloof dat de afscheiding van God tot stand is gebracht. Voor het geval we geneigd zijn om de gevolgen van onze keuze voor de wereld te minimaliseren, zegt Jezus: “Het gevoel van dreiging waartoe de wereld aanzet is zo veel dieper, en zo ver verwijderd van de waanzinnigheid en intensiteit die jij je kunt indenken, dat je geen idee hebt van alle verwoesting die erdoor is aangericht.” (WdI.153.4:3)

De ‘gedachten’ van het lichaam trainen om pijn en conflict te vermijden werkt alleen als tijdelijke verlichting. Het geneest de werkelijke bron van het probleem niet, namelijk de verkeerde keuze van de denkgeest om het ego te geloven en zich te identificeren met het lichaam. Deze keuze brengt schuld voort, die vervolgens geprojecteerd wordt in de wereld in een veelheid van vormen, waarvan er geen enkele werkelijk positief is. De correctie bestaat uit de keuze voor het leerplan van vergeving van de Heilige Geest, die ons laat kijken naar de verborgen negatieve gedachten en oordelen die onder het egodenksysteem liggen. Deze training leidt voorbij het lichaam (zijn emoties, psyche, intellect, en ‘gedachten’) naar de denkgeest. Zolang we niet zien hoe alles in ons leven is opgezet om het doel van afscheiding van het ego te dienen, en de zware prijs die we betalen om in deze wereld te zijn, zullen we niet tegen het ego kiezen om terug te keren naar ons werkelijke thuis, het ultieme positieve resultaat. Daarom nodigt Jezus ons uit met hem naar het ego te kijken: “De ‘dynamiek’ van het ego zal een tijd onze les zijn, want we moeten hier eerst naar kijken om erdoorheen te kunnen zien, aangezien jij het werkelijkheid hebt verleend. We zullen deze dwaling samen in stilte ongedaan maken, en vervolgens naar de waarheid kijken die erachter ligt” (T11.V.1:5,6).

Alles in deze wereld wordt ‘positief’ omdat het bruikbaar is voor de Heilige Geest. Aldus zijn we bevrijd van de noodzaak om zelf te beoordelen wat positief en negatief is. Zoals Jezus ons in het Tekstboek zegt, is het het beste om de Heilige Geest te laten beslissen: “Stel jezelf niet aan het hoofd hiervan, want jij kunt het onderscheid niet maken tussen vooruitgang en achteruitgang. Sommige van je grootste vorderingen heb jij als mislukking aangemerkt, terwijl je sommige van je diepste inzinkingen als succes hebt bestempeld” (T18.V.1:5,6). Vergeving is de enige ‘programmering’ die de Cursus aanbiedt. Het toepassen hiervan op ons leven is onze enige functie en onze enige behoefte; het leidt tot vrede. Tot we helemaal uit de droom van afscheiding ontwaken, is een vrede die door niets in deze wereld - positief of negatief - verstoord wordt, het werkelijke positieve resultaat.

Zie ook de vragen die verwant zijn aan vergeving.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina