Als Christus de enige, unieke Zoon van God is, betekent dat dan dat wij de ziel of het wezen zijn dat iedere fysieke vorm bewoont, de ene en unieke zoon van Christus?

Antwoord: Een cursus in wonderen leert iets anders: Niets in het rijk van vorm deelt ook maar iets met het rijk van de geest. Christus verblijft alleen in de Hemel en is op geen enkele manier aanwezig in de illusoire wereld van vorm. We dragen in onze denkgeest (niet in onze hersenen), de herinnering van onze Identiteit als Gods enige Zoon. Daarom is het onderwijsdoel van de Cursus om ons te helpen om elkaar te leren zien in de gezamenlijke belangen die we delen, in tegenstelling tot gescheiden en strijdende belangen. Op die manier wordt de eenheid van Christus, de ene Zoon van God, teruggebracht in ons bewustzijn.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina