Ik heb een kwaadaardig gezwel in mijn slokdarm, wat het slikken erg moeilijk maakt. Welk gebed kan ik gebruiken om de groei van het gezwel te remmen of het te verwijderen? Mijn vrouw wil me helpen met bidden.

Antwoord: Laten we voorop stellen dat het goed is alle mogelijke medische hulp te zoeken die beschikbaar is om je toestand te verbeteren. Het is nooit een kwestie van óf medische behandeling óf Een cursus in wonderen. Vervolgens kunnen jullie ieder gebed gebruiken dat troost biedt en je de geruststelling geeft dat het niet Gods Wil is dat je lijdt en angst of pijn ervaart. Je kunt die woorden gebruiken die voor jou en je vrouw betekenisvol zijn. De specifieke woorden zijn niet zo belangrijk, maar wel de beslissing die je neemt om je denkgeest te verbinden met die van je vrouw in het gezamenlijke doel van genezing.

De focus van de Cursus is de genezing van de niet-vergevende gedachten die we koesteren ten aanzien van onszelf. De focus is niet het veranderen van de symptomen in ons lichaam, die de Cursus als het gevolg van onze niet-vergevende gedachten beschouwt. Toch is er niets mis met het vragen om hulp voor het lichaam. Jezus weet dat de meesten van ons bezorgd zijn over de conditie van het lichaam, omdat we ons daar nog steeds mee identificeren (L1.II.2). Misschien ben je bereid om je symptomen te zien als de uiterlijke manifestatie van een gedachte van ziekte – namelijk het ego – in je denkgeest. Dan kun je alle gedachten van angst en pijn naar Jezus brengen, naar de Heilige Geest, naar God, of naar een andere liefdevolle aanwezigheid die je troost geeft. Vanuit de Cursus gezien is het waardevol om in je gebeden zowel je aandacht te richten op alle gedachten van pijn, schuld en angst, als op je zorgen over het lichaam. Want dan richt je je ook op de onderliggende oorzaak van lijden en pijn, en niet alleen op de gevolgen ervan, de fysieke symptomen.

Er zijn veel passages in de Cursus die behulpzaam en troostend kunnen zijn om met de gevolgen van de diagnose om te gaan. Een passage in het bijzonder laat het proces zien waar we allemaal doorheen moeten wanneer we ervoor kiezen de vergevingsprincipes van de Cursus in praktijk te brengen: werkboekles 284, “Ik kan kiezen alle gedachten die pijn doen te veranderen”

“Verlies is geen verlies wanneer het goed wordt bezien. Pijn is onmogelijk. Er is geen enkel verdriet met enige oorzaak. En iedere vorm van lijden is niets dan een droom. Dit is de waarheid, die eerst alleen dient uitgesproken en dan veelvuldig herhaald, om vervolgens - onder veel voorbehoud - maar gedeeltelijk als waar te worden aanvaard. Om daarna steeds serieuzer te worden overwogen en uiteindelijk als de waarheid aangenomen. Ik kan kiezen alle gedachten die pijn doen te veranderen. En vandaag wil ik voorbij deze woorden gaan en alle voorbehouden achter me laten, om tot volledige aanvaarding te komen van de waarheid daarin” (WdII.284.1, cursief toegevoegd).

Deze woorden zijn niet bedoeld om datgene wat je ervaart in je lichaam te ontkennen of te onderdrukken. Ze geven eerder de hoop aan dat de erkenning van pijn en angst, en van hun diepere bron in de denkgeest, de werkelijke genezing van de onderliggende gedachten mogelijk maakt.

Er zijn een aantal vragen die over gebed en genezen gaan. Twee in het bijzonder kunnen bruikbaar zijn: V#149 en V#215 .

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina