Een cursus in wonderen zegt: “De Hemel is geen plaats, en evenmin een toestand. Het is louter een gewaarzijn van volmaakte Eenheid, en het weten dat er niets anders is; niets buiten deze Eenheid, en niets anders daarbinnen” (T18.VI.1:5-6). In dit verband lees ik in het boek De verdwijning van het universum: ‘Als er niets anders is, dan zijn er geen obstakels en is er geen weerstand om je uitbreiding te belemmeren.’ Wat betekent dat? Als er alleen maar eenheid is, naar wie breiden we ons dan uit? Kun je iets over uitbreiding zeggen?

Antwoord: Jezus gebruikt de term uitbreiding op twee manieren. Ten eerste gebruikt hij ze om het voortdurende scheppingsproces in de Hemel te beschrijven, waar de geest zichzelf uitbreidt: God die Christus schept. Aangezien de Hemel voorbij tijd en ruimte ligt, kan uitbreiding niet worden begrepen als een tijdelijk of een ruimtelijk proces. Er is dan ook geen ‘van’ en ‘naar’. Jezus gebruikt de term ook met betrekking tot de visie van de Heilige Geest of van Christus die wordt uitgebreid in de vorm van vergeving of vrede. Vergeving en vrede breiden zich van nature uit, net als liefde zich van nature uitbreidt. Ons deel in dat proces heeft alleen te maken met het verwijderen van de belemmeringen voor die uitbreiding; en die belemmeringen zijn vooral onze vasthoudendheid aan het zien van onze belangen als afzonderlijk van die van anderen, in plaats van als dezelfde. Zo sluiten we anderen (in onze denkgeest) uit van de alomvattende omarming van vergeving en vrede.

In deze tweede betekenis van uitbreiding stelt Jezus het gebruik dat de Heilige Geest van de wet van de denkgeest maakt tegenover het gebruik door het ego, dat altijd projectie is. Omdat ideeën hun bron niet verlaten, blijft wat zich uitbreidt in de denkgeest aanwezig, waar het wordt weerspiegeld in de wereld van illusies. Dit is voor ons moeilijk te begrijpen, omdat we zo vereenzelvigd zijn met onze fysieke ervaring in een wereld van tijd en ruimte waarvan we denken dat ze werkelijk is. Uitbreiding is altijd in de denkgeest en vindt nooit plaats tussen twee afzonderlijke entiteiten.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina