Een cursus in wonderen stelt dat het bewuste ‘het domein van het ego’ is. Ik begrijp dat aan het ego gebonden mensen, die zelfbewust zijn, de wereld door een beperkt bewustzijn waarnemen. Maar hoe zit het met Jezus, die niet ego-gebonden was, maar zich onder de mensen bevond en met ons omging terwijl hij heel bewust van Zichzelf was in alles waarmee Hij omging? Was Hij niet bewust zoals wij? En als dit zo is, kunnen we dit grenzeloze niveau van bewustzijn, dat niet aan het ego gebonden is, Christusbewustzijn noemen, waar wij naar kunnen streven? Of ben ik alleen maar in de war over de definities van bewustzijn?

Antwoord: De Cursus zegt ons: “Het bewuste, het niveau van de waarneming, was de eerst splitsing die na de afscheiding in de denkgeest werd ingevoerd” (T3.IV.2:1); daarom is het, zoals je aangeeft “het domein van het ego” (T3.IV.2:2), en dus van de afscheiding en van de ongenezen denkgeest. Wanneer de Verzoening aanvaard wordt, wordt de denkgeest genezen en keert terug naar kennis, in plaats van bewustzijn. Daarom is het belangrijk onderscheid te maken tussen bewustzijn en kennis. Jezus, als symbool van de genezen denkgeest binnen de droom, weet dat hij Gods onschuldige Zoon is. Deze staat van de denkgeest wordt bereikt wanneer er geen gewaarwording (bewustzijn) is van enige andere identiteit. Zolang de denkgeest gespleten is door het geloof in de afscheiding, en dus ongenezen, neemt hij waar, hetzij onjuist met het ego, hetzij juist met de Heilige Geest. Hij kent niet, want kennis, zoals begrepen in de Cursus, verwijst alleen naar de waarheid. Wat waar is wordt gekend, niet waargenomen: “Ware waarneming vormt de basis voor kennis, maar weten is het beamen van de waarheid en overstijgt alle waarnemingen” (T3.III.1:10).

De term Christusbewustzijn wordt in de Cursus niet gebruikt. De Cursus zegt ons: “Christus is de Zoon van God die op geen enkele wijze afgescheiden is van Zijn Vader, en van wie iedere gedachte even liefdevol is als de Gedachte van Zijn Vader waardoor Hij geschapen werd” (T11.VIII.9:4). Christus is eenvoudigweg, en kent zoals Hij gekend wordt. Dit is niet het gebied van het bewustzijn dat, zoals we gezien hebben, het gevolg is van de afscheiding en de toestand van de ongenezen denkgeest. We leren door middel van de Cursus onszelf te vergeven voor alle oordeelsgedachten, die ons geworteld houden in het geloof in afscheiding. Dat proces zal onze denkgeest uiteindelijk alleen de waarheid laten ervaren over wie we zijn als Gods Zoon, net als Jezus. Dan zullen we ons in de werkelijke wereld bij hem voegen en: “Samen zullen we verdwijnen in de Tegenwoordigheid achter de sluier, om niet verloren te zijn maar gevonden; om niet gezien te worden maar gekend” (T19.IV.D.19:1).

Andere vragen die verband houden met bewustzijn: V#027 , V#032 , V#065 , V#127 en V#174 .

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina