Ik vroeg me af of het mogelijk is dat de leiding van de Heilige Geest ons onredelijk lijkt. Ik heb het gevoel dat ik naar een baan wordt geleid die minder betaald wordt dan andere banen die ik aangeboden heb gekregen. Ik ben een gretige lezer van jullie geschriften en in De meest gestelde vragen over Een cursus in wonderen zeg je dat het belangrijk is je ‘gezond verstand’ in gedachten te houden wanneer je de Cursus beoefent. Mijn gezond verstand zegt me nu dat de beter betaalde baan het mij financieel gemakkelijker zal maken en ik dus beter die weg kies. Is het mogelijk dat de leiding van de Heilige Geest ons op dat moment onzinnig lijkt?

Antwoord: Het gebruik van het gezond verstand is een vermogen van het intellect, dat niet het thuis van de Heilige Geest is. Hij verblijft in de denkgeest, niet in de hersenen, en is het symbool van dat deel van de denkgeest dat zich de waarheid herinnert. De Heilige Geest weerspiegelt een denksysteem dat zich buiten tijd en ruimte bevindt. Daarom kunnen we stellen dat de Heilige Geest nooit ‘redelijk’ is. Zijn doel in Een cursus in wonderen is onze denkgeest van de afscheidingsgedachte genezen, dus Zijn leiding brengt ons naar onze denkgeest, waar we kiezen om ons met Hem of met het ego te vereenzelvigen. Ze vestigt de aandacht niet op het gedrag, of op beslissingen die op het niveau van de vorm worden genomen. Dit geeft het belangrijke onderscheid weer dat de Cursus maakt tussen vorm (het lichaam, het gedrag) en de inhoud (de denkgeest).

In het Tekstboek stelt Jezus voor hoe je met gezond verstand problemen aan kunt pakken: “In elke situatie waarin je onzeker bent, is het eerste wat je dient na te gaan heel eenvoudig: ‘Wat wil ik dat hiervan komt? Waartoe dient het?’ Opheldering over het doel hoort thuis aan het begin, want dat zal de afloop bepalen” (T17.VI.2:1-3). Dit vestigt onze aandacht op de inhoud terwijl we met de situatie omgaan zoals wij die in onze ervaring waarnemen. Wanneer je de vragen stelt die Jezus voorstelt, zijn er twee doelen waartussen je kunt kiezen: ofwel het geloof versterken in de afscheidingsboodschap van het ego, of in de boodschap van genezing van de Heilige Geest. De keuze voor genezing betekent bereid te zijn alle angstige gedachten en oordelen (verwarring, onzekerheid, verwachtingen, vermeende behoeften) te herkennen die het nemen van beslissingen in deze wereld met zich meebrengt. Ze spiegelen het gezichtspunt van het ego naar ons terug en onthullen de keuze voor de afscheiding die gemaakt werd, zodat we een andere keuze kunnen maken. Op die manier wordt wat gewoon een kans op een baan leek te zijn, een kans om onszelf te leren vergeven dat we de verkeerde keuze gemaakt hebben. Wanneer deze omslag naar het leerplan van de Heilige Geest (inhoud) heeft plaats gevonden, kun je naar de werkaanbiedingen kijken zonder de druk van de overtuiging dat je verlossing in een van die banen gelegen is. Dan kan het gezond verstand, dat tot het niveau van de vorm behoort, aangewend worden, terwijl de denkgeest in vrede blijft.

Als alles tot doel heeft de lessen van vergeving van de Heilige Geest te leren, zelfs wanneer een keuze op het niveau van de vorm ogenschijnlijk een vergissing is (de baan is niet wat we dachten, het salaris varieert, er zijn soms wel en soms geen voordelen, enz.), is de inhoud van de denkgeest niet veranderd, en evenmin is zijn vrede verstoord. Dat is voor het ego inderdaad onredelijk. Elke situatie wordt een klaslokaal bedoeld om genezing te leren. Als je de leiding van de Heilige Geest volgt, is het dus mogelijk om in vrede te blijven, ongeacht voor welke baan je kiest. Zo zegt Jezus ons in het Tekstboek: “Waartoe Hij [De Heilige Geest] jou in staat stelt [ons denken te veranderen over het doel van alles] is duidelijk niet van deze wereld, want wonderen doorbreken iedere wet van de werkelijkheid zoals deze wereld die beoordeelt. Iedere wet van tijd en ruimte, van grootte en massa wordt overstegen, want wat je door toedoen van de Heilige Geest vermag, gaat ze onmiskenbaar alle te boven” (T12.VII.3:2-3).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina