Als alle liefdesrelaties een verdediging zijn tegen de pijn die ontstaat omdat we Gods Liefde hebben afgewezen, is het dan slecht om te trouwen? Is het een verkeerde gedachte van mij om een heilig gezin te willen hebben waar ik altijd van gedroomd heb?

Antwoord: Het is niet verkeerd om te trouwen of een gezin te stichten, net zo min als het verkeerd is om iets te doen van de dingen die we in de wereld doen. Juist omdat we erover dromen, is het in feite belangrijk dat we alle dingen doen die we willen doen. Omdat we voor de afscheiding en vereenzelviging met het lichaam hebben gekozen, maakt alles wat we doen deel uit van de afscheidingsdroom. Een cursus in wonderen vraagt niet dat we onszelf iets ontzeggen van wat we denken te willen, of dat we ons gedrag op een of andere manier veranderen. De Cursus heeft eerder tot doel ons te helpen begrijpen welk doel het ego aan alles heeft gegeven (om de afscheiding werkelijk te maken), en om ons te onderwijzen hoe we de Heilige Geest kunnen toestaan wat wij gemaakt hebben voor een ander doel te gebruiken (om de afscheidingsgedachte ongedaan te maken). De wereld waarover we dromen is het klaslokaal waarin we leren uit de droom te ontwaken, en het gezinsleven in het bijzonder is een heel belangrijk onderdeel van het proces. Het is het huis van de speciale relaties die we nodig denken te hebben om de leegte te vullen die door de afscheiding is achtergelaten. De Heilige Geest heeft deze speciale relaties nodig om ze te kunnen transformeren: “In Zijn functie als Interpreet van wat jij hebt gemaakt, benut de Heilige Geest speciale relaties, die jij hebt gekozen om het ego te ondersteunen, als leerervaringen die de weg naar de waarheid wijzen. Onder Zijn onderricht wordt iedere relatie een les in liefde” (T15.V.4:5-6). Als we ontkennen dat we ze nodig hebben, beroven we onszelf juist van die omstandigheden die de Heilige Geest nodig heeft om ons vergeving te onderwijzen.

Alles wat we in de wereld zoeken is op verschillende manieren een verdediging: een verdediging van het geloof dat de afscheiding werkelijk is, een verdediging tegen Gods Liefde die we verworpen hebben en waar we nu bang voor zijn, een verdediging tegen de pijn omdat we Liefde verworpen hebben door troost te zoeken in onze speciale relaties. Jezus vraagt ons dat we inzien dat deze verdedigingsstrategie van het ego het gevolg is van de keuze van de denkgeest voor de afscheiding zonder die te rechtvaardigen, of die als ‘slecht’ te bestempelen. Ze is niet slecht of zondig, omdat ze geen werkelijke gevolgen heeft. Dat betekent dat hoezeer we ook geloven dat we lichamen zijn die in de wereld leven, de waarheid van wie we zijn onveranderd blijft. We beginnen het vergevingsproces door niet te ontkennen dat we geloven dat we lichamen zijn die in de wereld allerlei dingen willen doen. Onze enige functie is dan bereid te zijn om zonder oordeel naar onze overtuigingen te kijken en er al onze gedachten over speciaalheid in te herkennen, die gebaseerd zijn op het onverzadigbare gevoel van behoefte dat veroorzaakt wordt door de afscheiding en dat we op al onze relaties projecteren. Alleen al door het feit dat we bereid zijn het denksysteem van het ego in onze ‘dromen’ en verlangens in werking te zien, worden ze het klaslokaal van de Heilige Geest: “Hoe onheilig de reden waarom jij ze gemaakt hebt ook mag zijn, Hij kan ze in heiligheid vertalen door zoveel angst weg te nemen als jij Hem toestaat. Je kunt elke relatie aan Zijn zorg toevertrouwen en er zeker van zijn dat ze niet zal uitmonden in pijn, als je Hem jouw bereidwilligheid geeft om ze geen ander doel te laten dienen dan het Zijne” (T15.V.5:3-4). Dat is het doel van onze studie van de Cursus. Het gaat erom dat we, wat we gemaakt hebben om het geloof in de afscheiding te verdedigen, kunnen gebruiken om dit ongedaan te maken. Dus het is niet alleen niet slecht om te trouwen en het gezin te stichten dat je altijd wilde, het is zelfs belangrijk dat je dat doet. Wat deze speciale relaties zal genezen, is de uitnodiging aan de Heilige Geest om aanwezig te zijn in je huwelijk en wanneer je kinderen krijgt, evenals de bereidwilligheid om Zijn lessen in vergeving in je gezinsleven toe te passen. Het is de Heilige Geest die er een heilig gezin van zal maken. “[Hij] weet dat niemand speciaal is. Maar Hij ziet ook dat jij speciale relaties hebt gemaakt die Hij wil zuiveren en niet door jou wil laten afbreken. … Alle schuld erin is het gevolg van hoe jij die gebruikt. Alle liefde van hoe Hij dat doet. Wees dus niet bang je ingebeelde behoeften die de relatie zouden vernietigen, los te laten. Jouw enige behoefte is de Zijne” (T15.V.5:1-3; 5-8). De beste wensen voor een gelukkig huwelijk.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina