Is het niet een paradox dat we zouden leven in een wereld die ‘niet-God’ is? Is dat niet de voornaamste illusie van afscheiding? Hoe kunnen wij iets denken dat God niet heeft gedacht?

Antwoord: Wij kunnen niet ‘iets denken dat God niet heeft gedacht’. Dat is de essentie van het Verzoeningsprincipe: de afscheiding van God heeft nooit plaatsgevonden omdat het niet kon plaatsvinden. Alleen wanneer de denkgeest de werkelijkheid dissocieert of ontkent, waardoor hij krankzinnig gaat denken, kan er een gevoel ontstaan van leven in een wereld die ‘niet-God’ is. En dat zou duidelijk een illusie zijn, want het is onmogelijk om dat te zijn wat je niet bent (WdI.191.4). Dit is allemaal volslagen onbegrijpelijk voor ons, omdat we zo zeker menen te weten dat we werkelijk bestaan als individu buiten de Hemel en God. Jezus vraagt ons niet op te houden dat te geloven. Maar hij leert ons dat we de keuze hebben om ons leven te gebruiken om het doel van het ego te bereiken, of om ons te identificeren met het doel van de Heilige Geest, dat ons geleidelijk en op een liefdevolle wijze weer in contact brengt met de innerlijke gezondheid in onze denkgeest (WdI.199). En daar zullen we, op het moment dat we gereed zijn om los laten wat onwaar is en alleen te aanvaarden wat waar is, ontwaken in Christus en terugkeren naar onze Identiteit zoals God die geschapen heeft.

[Zie ook: V#1031 ]

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina