In verband met V#465: ‘Als iemand jou iets ‘ongehoords’ vraagt, doe het dan omdat het niet van belang is’. Maar ook: ‘Doe niet iets dwaas dat hem of jou zou kunnen kwetsen’. We worden voortdurend overstelpt door telemarketing-verkopers en kunnen bijna letterlijk elke dag op hun verzoek van telefoonmaatschappij of andere nutsbedrijven veranderen. Dit zou ook niet van belang zijn, hoewel het de verkoper van gisteren zou kunnen blijven teleurstellen en onnodige drukte zou kunnen veroorzaken voor de koper van vandaag. Uiteindelijk kan de verkoper noch ik gekwetst worden, hoe de beslissing ook uitvalt, dus ik denk dat ik opheldering zou willen krijgen over de betekenis van ‘kwetsen’ in deze context.

Antwoord: Voorzichtigheidshalve zouden we kunnen zeggen dat wanneer Jezus het tegen Helen, die Een cursus in wonderen neerschreef, hierover heeft, hij geen telemarketingverkopers of andere venters in gedachten had. Ons gezond verstand zegt ons niet in te gaan op elk verzoek van een verkoper. Aan de andere kant kan iemand zonder ego ertoe geleid worden het aangebodene te kopen, omdat de interactie nuttig is voor het Verzoeningsproces van de verkoper, maar niet omdat hij het aangebodene nodig heeft. Maar Jezus verwijst in deze passages niet naar die gevorderde staat. Hij spreekt over een onmiddellijke, sterke reactie van weerstand – een koppige weigering om het verzoek zelfs maar in overweging te nemen. Die extreme reactie betekent dat er onder de oppervlakte iets gaande is waarnaar gekeken moet worden. Bij telemarketingverkopers kunnen we de oproep snel, maar vriendelijk afwijzen, en dat is het dan, net zoals we venters buiten een supermarkt of een andere winkel kunnen afwijzen. Dat is geen probleem.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina