Een cursus in wonderen definieert zichzelf als een cursus voor zelfstudie. Wat is jouw visie op psychotherapie, die gebaseerd is op de Cursus?

Antwoord: Hoewel de Cursus bedoeld is voor zelfstudie, sluit zijn leer nergens het zoeken naar hulp in de vorm van therapie uit. Elke relatie biedt de gelegenheid om vergeving te beoefenen en de therapeut-patiënt relatie vormt hierop geen uitzondering. Nu is het zo dat bijna alle vormen van psychotherapie er uitsluitend op zijn gericht ons te helpen betere, op het ego gebaseerde, levensomstandigheden te creëren. (P2.In.I). Sommige versterken zelfs het geloof in de dynamiek van slachtoffer en dader, wanneer bijvoorbeeld misbruik in het verleden wordt ontdekt en daarop wordt gefocust. Desondanks kan de hulp van een niet oordelende, accepterende therapeut een nuttige hulpbron zijn voor het blootleggen van egopatronen en gevoelens, die op eigen kracht moeilijk te herkennen zijn.

Dat Jezus, als aanvulling en ondersteuning van zijn leer, niet tegen psychotherapie is, blijkt uit de brochure Psychotherapie; doel, proces en praktijk, opgetekend door Helen Schucman en gedicteerd door Jezus, op dezelfde manier als waarop ze de Cursus heeft ontvangen. Bestudering van deze brochure maakt echter ook duidelijk dat er in werkelijkheid niet zoiets bestaat als op de Cursus gebaseerde therapie. Jezus focust alleen op de gedachten en zienswijzen in de denkgeest van de therapeut in relatie tot de patiënt. Hij geeft nooit specifieke suggesties of adviezen over wat de therapeut tegen de patiënt moet zeggen of met hem moet doen. Daar houdt hij zich niet mee bezig, want dat is niet waardoor werkelijke genezing tot stand wordt gebracht. Genezing vindt uitsluitend plaats wanneer de therapeut ieder oordeel over de patiënt loslaat en erkent dat zij beiden in werkelijkheid gelijk zijn; dat ze samen dezelfde weg naar huis bewandelen, met hetzelfde probleem en dezelfde behoefte om het waanzinnige geloof in de werkelijkheid van de afscheiding los te laten.

Voor een meer uitgebreide bespreking van dit onderwerp verwijzen we je graag naar de vragen V#045 en V#102 .

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina