Ik leef in de ego-wereld en ik weet dat er een innerlijk licht in mij is dat mij met God verbindt. Maar in deze ego-wereld kies ik er altijd voor naar het ego te luisteren. Daaraan is geen ontsnappen mogelijk als je gebruik maakt van de manieren van de ego-wereld. Hoe heb ik ooit het licht gevonden en hoe is Een cursus in wonderen in mijn bewustzijn gekomen als mijn gedachten altijd door het ego worden gevormd?

Antwoord: De Cursus zou natuurlijk niet in je leven gekomen zijn als je niet tegen het ego had gekozen. Er is geen andere verklaring. Het gedeelte van je denkgeest dat zich ervan bewust is dat jij het ego hebt gekozen is het deel dat de beslissingen neemt. Dat deel kan, zoals je weet, er ook voor kiezen om te luisteren naar de Stem in je juist gerichte denkgeest, die jou eraan herinnert dat deze wereld niet jouw thuis is. Het is onwaarschijnlijk dat je nog nooit een waarlijk liefdevolle gedachte hebt gehad, denk je ook niet? Jezus verzekert ons dat we niet helemaal waanzinnig zijn, wat betekent dat we altijd toegang hebben tot het gezonde deel van onze denkgeest. Het probleem is dat we, vanwege de dynamiek van ontkenning en projectie, ons niet direct bewust zijn van wat er in onze denkgeest gaande is, en daarom als het ware achterwaarts moeten redeneren. Bijvoorbeeld: "Ik moet de verkeerde keuze hebben gemaakt, want ik ben niet in vrede" (T5.VII.6:7). We zijn ons niet bewust van de verkeerde beslissing , maar Jezus zegt dat dat de enige reden is waarom we niet in vrede zijn. In het vervolg van deze reeks belangrijke uitspraken, leert hij ons dat we “anders kunnen kiezen", en dat een schuldgevoel vanwege de verkeerde beslissing niet gerechtvaardigd is.

Het feit dat de Cursus in je leven is betekent dus dat je, op één moment althans, ‘anders gekozen’ hebt. Je moet bereidwillig geweest zijn om naar de Stem van de Liefde in je denkgeest te luisteren, hoezeer die bereidwilligheid ook door schaduwen omringd mag zijn geweest (T18.IV.2). Het innerlijke licht is altijd aanwezig, zoals je zegt, want er is een grens gesteld aan ons vermogen tot miscreëren (T2.III.3:3). Dat betekent dat het ego nooit volledig de Stem van de Liefde in onze denkgeest kan smoren. De helderheid zal komen naarmate je deze gang van zaken meer en meer vertrouwt. De sleutel is te onthouden dat je altijd een keuze hebt. Dat is Jezus pleidooi in de laatste bladzijden van het Tekstboek, en zijn zachte aanmoediging aan Helen Schucman: “'Maak opnieuw je keuze’ is nog altijd je enige hoop. De duisternis kan de gaven van God niet verhullen, tenzij jij dat wilt” (The Gifts of God (De Geschenken van God), blz. 117). Dus je moet besloten hebben dat je het licht wilt, anders zou de Cursus je niet helpen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina