Ik heb een slecht huwelijk. Wanneer moet je een speciale relatie beëindigen? Staat er ergens in de Cursus hier iets over om me met deze kwestie te helpen? Mijn vrouw en ik zijn in therapie geweest, maar ik wil het vanuit het perspectief van Een cursus in wonderen bekijken, dat toch geheel anders is.

Antwoord: De Cursus zegt niets over in een relatie blijven of weggaan, aangezien zijn boodschap niet over gedrag gaat. Deze gaat alleen over het denksysteem en de leraar die we kiezen. Relatietherapie en de Cursus kunnen makkelijk samengaan. Net zoals het oefenen van hoe de Cursus genezing ziet samen kan gaan met het gebruik van reguliere geneesmiddelen bij gezondheidsklachten. Jezus, onze wijze leraar, moedigt deze gezamenlijke aanpak aan, terwijl we voortgaan op ons spirituele pad. Uiteindelijk zullen we de ‘magie’ niet meer nodig hebben, maar de meesten van ons zijn nog niet zo ver. In essentie is het advies van de Cursus, dat de beslissing om weg te gaan uit een relatie of te blijven gemaakt wordt vanuit innerlijke vrede. Hij adviseert nooit om het maar vol te houden voor het doel van vergeving, terwijl de pijn van het blijven onverdraaglijk is. Welke les we ook moeten leren, het kan altijd in een andere relatie geleerd worden; we hebben nooit slechts één kans om vergeving te leren. De Cursus is een zachtaardig pad en Jezus als onze leraar is bovenal geduldig, omdat hij weet dat tijd onwerkelijk is en we bezig zijn iets ongedaan te maken wat nooit gebeurd is.

Vanuit de Cursus naar relaties kijken betekent met Jezus of de Heilige Geest kijken naar je gedachten van speciaalheid, veroordeling, slachtofferschap, schuld en angst. En dan te zien hoe ze je beïnvloeden in je omgang met je partner. Vanuit het ego gezien zijn je belangen altijd op een of andere manier conflicterend met die van je partner. Om in jouw behoeften te voorzien moet je partner zich opofferen, en andersom. Volgens het egodenksysteem is het altijd de een of de ander. Dat is de bron van veel spanning in relaties. Zolang de relatie geworteld is in het egodenksysteem zal dat nooit veranderen. De prettige gevoelens zijn meestal een gevolg van het feit dat er door de ander in je behoeften wordt voorzien. Dat is de kern van de speciale liefdesrelatie, omdat alle speciale liefde gebaseerd is op de behoefte om onze innerlijke leegte te vullen. Dat gevoel van leegte en gemis is het resultaat van het afgescheiden zijn van onze ware Identiteit en daarmee van liefde. Er ontbreekt iets in ons en we zoeken iemand buiten ons om ons compleet te maken. Dus speciale liefde brengt met zich mee: iets van iemand willen hebben en er in ruil iets voor teruggeven. Dat maakt het tot een zogenaamde ‘gelukkige’ relatie.

Werkelijk geluk kan alleen bereikt worden wanneer het doel van de relatie verschuift van speciaalheid (vervulling van je behoeften) naar heiligheid, geïnspireerd door het doel van vergeving van de Heilige Geest of Jezus. Dat betekent dat de relatie nu uitsluitend gezien wordt als een mogelijkheid om te leren dat jij en je partner dezelfde belangen delen. Dat is de waarde van de relatie. Je deelt samen een onjuiste-gerichtheid-van-denken die besmet is met het egoïstische doel van speciaalheid en afscheiding, en een juiste-gerichtheid-van-denken met het onzelfzuchtige doel van alomvattendheid en eenheid, en een keuzemaker die altijd kiest tussen een van deze twee. Dus de vraag die Jezus ons vraagt te stellen is: “Wens ik hem (mijn broeder) werkelijk zonder zonde te zien?” (T20.VII.9:2). Dat dwingt ons om diep onder de oppervlakte te kijken naar het doel van de relatie. Als de relatie op het ego is gebaseerd, is het doel dat jij je onschuld behoudt ten koste van je partners zondeloosheid, zodat je geneigd bent de oorzaak van problemen bij je partner te leggen. Het vinden van fouten is erg belangrijk voor het ego! Als de relatie gebaseerd is op het principe van eenheid van de Heilige Geest, dan is het doel de bereidwilligheid om met Jezus te kijken naar de belangen die je deelt met je partner. In dat geval wil je niets tegen je partner zeggen dat je niet ook tegen jezelf zou zeggen. De verschillen worden minder belangrijk. Dit geldt voor jou, ongeacht wat er met je partner gebeurt.

Om verder te lezen raden we aan: De genezen relatie” en “Het bepalen van het doel” (T17.V,VI).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina