Een zoektocht op het Internet over Een cursus in wonderen levert veel artikelen op die tegen de Cursus zijn – van het standpunt dat de Cursus door Satan geïnspireerd is, tot de mening dat degenen die ermee bezig zijn anti-christelijke tegenstanders van de bijbel zijn. Ik kwam pas in contact met de Cursus nadat ik de deugdelijkheid van de principes van vergeving en vrede in het werkelijke leven had beproefd, voordat ik er ook maar één gedrukte letter van had gelezen, maar ik worstel aanhoudend met het feit dat ik in mijn hart geloof dat de Cursus waar is, maar dat de Jezus van de Cursus de bijbel wel degelijk tegenspreekt. Dit veroorzaakt veel angst bij mij, want de bijbel zelf zegt dat er op het einde der tijden veel valse profeten zullen zijn en dat hun woorden aan de Heilige Schrift getoetst moeten worden. Ik kan zeker begrijpen dat er verschil in interpretatie bestaat, maar alle rechtstreekse tegenspraak maakt dat ik ernstige twijfel.

Antwoord: Veel studenten worden door dit probleem gekweld, en sommigen keren terug naar hun vorige kerkelijke gemeenschap, anderen blijven bij de Cursus. Het lijdt geen twijfel dat de theologie van de Cursus en die van de bijbel onverenigbaar zijn. Niemand kan die beslissing voor jou nemen. Jij moet dat pad volgen dat je dichter bij God brengt, en je een gevoel geeft van vrede en liefde voor iedereen. Het zou echter contra-productief lijken als je je beslissing op angst baseert, omdat het moeilijk zou zijn liefde te voelen voor een God die je op basis van angst aan Hem en aan Zijn Woord bindt. Angst en liefde kunnen niet naast elkaar bestaan. En het conflict zou blijven bestaan als er een deel van jou bleef geloven dat de Cursus een geldig spiritueel pad is.

Sommigen vragen aan zichzelf als ze verder gaan met de Cursus maar toch nog twijfelen en angst blijven hebben dat het misschien de verkeerde beslissing is: wat is het ergste dat zou kunnen gebeuren? Ik kan altijd terug gaan – de Cursus zal er altijd voor me zijn. En wat is er verkeerd aan om meer medeleven te tonen, vriendelijker te zijn, minder te oordelen, en je minder schuldig te voelen? Veronderstel dat ik de rest van mijn leven doorbreng met het ongedaan maken van mijn schuld, mijn hatelijke gedachten, mijn angst voor liefde, de blokkades voor vrede? Zou God in onvrede met mij zijn omdat ik met de verkeerde theologie bezig ben geweest? Wat denk jij???

Het kan interessant zijn het boek te lezen dat geschreven is door Kenneth Wapnick en Norris Clarke, een katholieke priester/filosoof: A Course in Miracles and Christianity: A Dialogue (Een cursus in wonderen en het Christendom: een dialoog).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina