Wat V#377 betreft over speciale relaties: wat betekent het als je zegt ‘de relatie zal verdwijnen’?

Antwoord: In elke relatie met mensen, voorwerpen of gebeurtenissen, heeft genezing plaats wanneer de denkgeest ervoor kiest zich met de Liefde van de Heilige Geest te vereenzelvigen in plaats van met de afscheidingsgedachte van het ego. Schuld en de projectie daarvan verminderen daardoor en de relatie wordt omgevormd, zodat ze niet langer het doel van het ego dient – afscheiding – maar dat van de Heilige Geest: genezing. Wat dan ‘verdwijnt’, is de speciaalheid. De relatie wordt aanvankelijk gekenmerkt door behoeften die voortkomen uit speciaalheid en te wijten zijn aan het gevoel van gemis dat gepaard gaat met de keuze onze ware identiteit te ontkennen door naar het ego te luisteren. Dit geldt voor alle relaties. Via het genezingsproces van vergeving, worden relaties met andere mensen een klaslokaal om te leren dat we geen afzonderlijke belangen hebben. Relaties met andere dingen ‘verdwijnen’ in die zin dat ze niet langer belang hebben. Er wordt niet langer naar gezocht om de leegte te vullen die bij de afscheiding achtergebleven is, en ze hebben of ervaren, heeft geen positief of negatief gevolg.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina