Als het ego het concept van het hiernamaals verzonnen heeft en er niets gebeurt wanneer het lichaam sterft, omdat het nooit geleefd heeft, dan is mijn vraag: zolang ik nog niet in de werkelijke wereld ben en mij nog identificeer met het zelf dat ik denk te zijn, wat zal dan mijn ervaring zijn na de ‘dood’ van mijn lichaam?

Antwoord: Wanneer het lichaam sterft, dan lijkt de persoon waar jij je als lichaam mee identificeert, niet langer meer te bestaan. Als de denkgeest op dat moment nog niet genezen is, zal de gedachte van afscheiding, die zich identificeerde met dit lichaam, als gedachte blijven bestaan. Omdat de denkgeest zich niet in het lichaam bevindt, verandert hij niet met de dood van het lichaam. Hij verandert alleen wanneer hij kiest voor de Heilige Geest in plaats van afscheiding. Het is deze keus die uiteindelijk de afscheiding ongedaan maakt, en ons leidt naar het ontwaken uit de droom van de dood – een droom waarin lichamen lijken te leven en sterven. Zolang de denkgeest ervoor kiest om te geloven in de gedachte van de afscheiding, zal deze gedachte - samen met de schuld die er onvermijdelijk mee gepaard gaat - naar buiten geprojecteerd worden in een of andere lichamelijke vorm (fysiek, esoterisch, energetisch enz.). Het resultaat is een doorgaande cyclus van geboorte, dood en opnieuw geboren worden, tot er een andere keus wordt gemaakt in de denkgeest. Het is dus de denkgeest waar de actie plaatsvindt - en de enige actie is kiezen.

Zolang we slapen in de droom, hebben we maar één doel of streven, of dat nu in of buiten het lichaam is. Dat doel is om te leren een andere keuze te maken. Dat betekent - om je vraag wat directer te beantwoorden - dat je ervaring na de dood van je lichaam dezelfde is als nu: leren kiezen.

In Een cursus in wonderen vertelt Jezus ons dat we altijd leren omdat we altijd onderwijzen: “…onderwijzen staat gelijk aan leren… onderwijzen is een doorlopend proces; het gaat ieder moment van de dag verder en zet zich bovendien voort in de gedachten tijdens de slaap” (H.In.1:5,6). We kunnen dat parafraseren als: “leren zet zich bovendien voort na de dood van het lichaam.” Het belangrijkste dat Jezus onderwijst is dat we geen lichaam zijn, maar denkgeest met de macht om te kiezen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina