Uit verklaringen van veel mensen die een Bijna Dood Ervaring hebben gehad kunnen we concluderen dat de materiële wereld en onze planeet heel belangrijk zijn, en ontworpen voor spiritueel onderwijs en spirituele training en ontwikkeling. Niets erin is nutteloos en alles heeft betekenis. In tegenstelling hiermee is onze wereld, vanuit het gezichtspunt van Een cursus in wonderen, betekenisloos en ontworpen door het ego om de illusie van afscheiding en onze schuld daarover in stand te houden. De tegenstelling is duidelijk. Ik zie de verklaringen van mensen die een BDE hebben gehad als bewijs uit de geestelijke wereld. Hoe verklaar je die tegenstelling?

Antwoord: Als de afscheiding van God nooit plaatsvond, dan is er in werkelijkheid geen wereld. “Dit is de kerngedachte die de cursus probeert te onderwijzen” (WdI132.6:3). Maar omdat we dénken dat de wereld werkelijk is, leert Een cursus in wonderen ons hóe de wereld – “gemaakt als een aanval op God” (WdII.3.2:1) – te gebruiken, om uiteindelijk te leren dat zij illusoir is, en bovendien, dat het zelf dat denkt dat het in de wereld bestaat ook illusoir is. In die zin is de wereld ons klaslokaal, met het doel dat we, met de hulp van de heilige Geest, alle verkeerde overtuigingen in onze denkgeest veranderen. Bijgevolg is de wereld, op het niveau van de absolute waarheid, volkomen illusoir; maar op het niveau van onze droom van afscheiding kunnen we leren onze interacties in de wereld te gebruiken om ons te helpen ontwaken uit de droom, waarna de wereld zou verdwijnen, terug in het niets waaruit zij is voortgekomen.

De wereld heeft dus alleen betekenis in zoverre onze ervaringen in de wereld ons kunnen vertellen of we ervoor gekozen hebben het doel van het ego te versterken, óf dat van Jezus. Als we voor het ego als leraar kiezen, dient dit om ons in de wereld geworteld te houden, voorgoed verwijderd van de vrede van God. Als we voor Jezus als leraar kiezen, dient dat om ons de absurditeit te herinneren dat we willen bestaan lós van ons ware thuis in de Hemel, als vreemden in een wereld van afzonderlijke wezens, altijd op een of andere manier verwikkeld in gevechten op leven en dood.

Een bijna dood ervaring kan uiterst waardevol zijn om mensen te helpen beseffen dat er voorbij het lichamelijke bestaan iets is, maar dezelfde ervaring kan plaatsvinden – en heeft vele, vele malen plaatsgevonden – los van een BDE. In de paragraaf in het Tekstboek genaamd ‘Aan het lichaam voorbij’ (T18.VI) beschrijft Jezus het lichaam als een “beperking opgelegd aan de universele communicatie die een eeuwige eigenschap van de denkgeest is” (T18.VI.8:3), en dan bespreekt hij bevrijding ervaren en boven het lichaam uitgetild worden. Jezus legt ook uit: “Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat je de illusie van een beperkt bewustzijn hebt opgegeven, en de angst voor eenheid bent kwijtgeraakt” (T18.VI.11:7). Aan het eind van de paragraaf nodigt hij ons uit:

“Kom naar dit toevluchtsoord, waar jij in vrede jezelf kunt zijn. Niet door te vernietigen, niet door uit te breken, maar louter door er vredig mee te versmelten. Want daar zal vrede zich bij jou voegen, eenvoudig omdat jij bereid was de beperkingen los te laten die jij aan de liefde hebt opgelegd, en omdat jij je met haar verbonden hebt waar ze is, en waar ze jou naartoe heeft geleid, in antwoord op haar zachtmoedige roep om in vrede te zijn” (T18.VI.14:5-7).

Vanuit het perspectief van Een cursus in wonderen kunnen BDE’s dus behulpzaam zijn, niet als bewijs voor een spirituele wereld buiten de fysieke wereld, maar als bewijs voor een andere dimensie in je eigen denkgeest. En daarvoor kun je kiezen, ieder moment dat je de waarde van een afgescheiden, individueel bestaan in twijfel trekt. Hoe dat ervaren wordt (de vorm) verschilt van persoon tot persoon. Maar dicht bij de dood komen is geen voorwaarde.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina