Deze vraag is een combinatie van vragen van twee studenten:

Jezus heeft veel wonderen verricht toen hij hier op aarde was, zoals de doden opwekken, de blinden weer laten zien. Kunnen wij, Zonen van God, in deze wereld ook wonderen verrichten? Wat bedoelt Een cursus in wonderen wanneer hij zegt dat we wonderen aan anderen zouden moeten aanbieden?

Antwoord: Schriftgeleerden verschillen van mening over hun begrip van de historische juistheid van wat er in de evangeliën staat over wat Jezus tijdens zijn leven deed. Maar of de evangeliën nu juist zijn of niet, de Cursus onderwijst een andere betekenis van wonderen. Wat de Cursus met een wonder bedoelt, is een verandering van denken. Het is een cursus in wonderen omdat het een cursus is die onze denkgeest leert te veranderen van het denken met het ego naar het denken met de Heilige Geest. Het is een proces om het ego ongedaan te maken door een nieuw perspectief te leren dat de blik van het ego op alles en iedereen omkeert. Het ego vertelt ons dat we een lichaam zijn, afgescheiden van God en van elkaar, onderhevig aan verandering door uitwendige krachten. De Heilige Geest vertelt ons dat we denkgeest zijn, één met onze Vader en met elkaar, alleen onderhevig aan verandering door het vermogen van de denkgeest om te kiezen. We aanvaarden wonderen voor onszelf in de mate waarin we dit onderricht aanvaarden en toepassen op alle gebeurtenissen, situaties en ervaringen in ons leven. We bieden anderen wonderen aan, omdat we in hen datzelfde vermogen van de denkgeest herkennen om te kiezen. Zoals Jezus ons in het Tekstboek zegt: “Het wonder breidt zich zonder jouw hulp uit, maar jij bent wel nodig om het te laten beginnen. Aanvaard het wonder van genezing, en het zal zich voortzetten op grond van wat het is. Het is zijn aard zich uit te breiden vanaf het moment dat het ontstaat. En het ontstaat op het moment dat het gegeven en ontvangen wordt. Niemand kan een ander vragen om te worden genezen. Maar hij kan wel zichzelf laten genezen en zo de ander aanbieden wat hij ontvangen heeft” (T27.V.1:2-7).

Een verdere uitbreiding van dit principe is het vergevingsproces, waardoor we inzien dat niets buiten onze denkgeest ervoor kan zorgen dat we iets positiefs of negatiefs voelen, en niemand er dus verantwoordelijk voor is hoe wij ons voelen. Dat bedoelt Jezus met de uitnodiging: “Wees bereid de Zoon van God te vergeven voor wat hij niet heeft gedaan” (T17.III.1:5). Vergeving is dus het wonder dat we onze broeders aanbieden. Door in te zien dat onze ervaring het resultaat is van een beslissing in onze denkgeest om ons met het ego of met de Heilige Geest te vereenzelvigen, worden al onze broeders bevrijd van schuld en wordt hun onschuld tot ons bewustzijn gebracht. Dit is het wonder van de genezing van de denkgeest, dat wordt gegeven en ontvangen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina