Een student heeft de vraag opgeworpen of we in deze wereld een specifieke rol te spelen hebben, en je antwoord was: niet in de wereld, maar in onze denkgeest. Toch helpt de Heilige Geest ons ‘in de illusie’, en er zijn verschillende verwijzingen in Een cursus in wonderen naar specifieke rollen en bepaalde mensen die we verondersteld worden te ontmoeten, enzovoort. De Cursus is ook in het kader van de illusie tot stand gekomen. Ik vind dat je het geweldig doet, en altijd wijze antwoorden geeft, maar in dit geval denk ik dat je dit binnen je organisatie verder moet bespreken.

Antwoord: We kennen de passages waar je naar verwijst en weten dat de Cursus binnen een ego-kader valt (VvT.In.3:1). Het lijdt geen twijfel dat mensen zeer specifieke leiding krijgen; Helen Schucman, die de Cursus optekende, kreeg die ook. Het is niet verkeerd of schadelijk, zoals Jezus in Het Lied van het Gebed zegt, maar hij zegt duidelijk dat we veel zullen doen als we dat niveau kunnen overstijgen en hij nodigt ons daartoe uit (L1.I). Helen heeft dat later geleerd en verhield zich daarna niet meer op die manier tot Jezus. (Hoofdstuk 17 van Kenneth' boek Een leven geen geluk bevat een zeer behulpzame uiteenzetting van deze dimensie van de leer van Jezus en Helens overgang naar dit niveau.) Ook dan legt Jezus er de nadruk op dat we altijd het doel van alles wat we doen in overweging moeten nemen. In het begin van het Werkboek zegt hij ons dat we van niets weten waartoe het dient (WdI.25); de doelen die we herkennen liggen allemaal op een oppervlakkig niveau, waar het doel niet werkelijk begrepen kan worden, stelt hij, en gebruikt het voorbeeld van een telefoongesprek met iemand (4:2-3). Het verband hiervan met jouw vraag is dat we niet weten waartoe specifieke rollen of relaties werkelijk dienen, en dus geven we er onze eigen betekenis aan, die meer dan waarschijnlijk van het ego afkomstig is, terwijl de enige betekenis die waarde heeft bij alles wat we doen vergeving is. De leiding van de Heilige Geest heeft dan ook uitsluitend betrekking op de inhoud van vergeving. De vorm waarin die inhoud wordt uitgedrukt, heeft dan in wezen geen belang meer. De door ons op cassette opgenomen workshop De Heilige Geest speciaal maken biedt een gedetailleerde uiteenzetting over deze cruciale kwestie.

Interesse in specifieke zaken is het stadium van de spirituele jeugd, het begin van een heel lang spiritueel proces dat erop gericht is ons te helpen de top van de ladder te bereiken waar specifieke zaken hun betekenis verliezen, met inbegrip van onze specifieke identiteit als persoon. Opnieuw, verwijzend naar het eerste deel van de Aanvullingen op de Cursus, zegt Jezus dat wat we werkelijk willen het lied zelf is, niets anders dan Gods Liefde. Dat is de werkelijke inhoud van de antwoorden die we als specifieke leiding ervaren. Hij traint ons om meer tot die inhoud aangetrokken te worden, en niet tot de vorm van het antwoord. We hebben de neiging te vallen voor de speciaalheid dat we specifieke leiding ontvangen en missen daardoor de inhoud die ons blij en vredig maakt, ongeacht de uiterlijke omstandigheden. Het is in deze geest dat Jezus de retorische vragen stelt: “Wat kan Zijn antwoord anders zijn dan jouw herinnering van Hem? Kan dat worden geruild voor een beetje, te verwaarlozen advies over een probleem van heel korte duur? God antwoordt louter voor de eeuwigheid” (L1.I.4:5-7). Het perspectief van Jezus overstijgt weliswaar verre dat van ons wanneer hij op deze manier een beroep op ons doet, maar hij nodigt ons alleen maar uit ons met hem te verbinden omdat hij weet hoeveel meer we in vrede zouden zijn, en omdat dat is waar we in waarheid thuishoren.

Dus deze twee niveaus van Jezus’ onderricht moeten in het oog worden gehouden als iemand deze Cursus wil leren en gebruiken zoals die bedoeld was. Wanneer we onze aandacht op specifieke zaken richten, is het alsof we een vingerhoed omhoog houden om de liefde te ontvangen die door geen enkele vorm kan worden omvat. We zijn ons er niet van bewust dat we stiekem proberen de liefde in overeenstemming te brengen met onze specificaties, terwijl in werkelijkheid “haar totaal gebrek aan beperking haar betekenis [is]” (T18.VIII.8:2). Jezus doet dan ook een beroep op ons om niet op het niveau van de specifieke zaken te blijven, niet omdat het verkeerd of zondig is, maar omdat we onszelf dan tekort doen. Deze wereld is niet ons thuis, zegt hij ons op verschillende manieren door heel de Cursus heen, waarom zouden we zijn hulp dan willen beperken tot onze problemen en ambities in de wereld? Hij wil ons liever helpen te achterhalen op welke manier we onszelf vervreemd houden van ons ware Thuis en onze ware Identiteit. We wisten zelfs niet dat dit is waar ons leven hier om draait; nu weten we dat wel, en we hebben een leraar die bij elke stap op de weg aan onze zijde gaat, vanaf de aanvang van de reis, wanneer we vooral geïnteresseerd zijn in zijn hulp bij ons leven in de wereld, tot de voltooiing van de reis wanneer we onze eenheid met elkaar ervaren: “En zo heb jij je met mij verenigd, dus wat ik ben, ben jij eveneens” (WdII.14.2:3). Als we Jezus dus alleen zien als degene die ons kan helpen met onze problemen, beperken we onbewust de relatie zoals hij die graag met ons wil hebben.

[Zie ook: V#773 ]

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina