Hoe begrijp ik volgens het onderwijs van Een cursus in wonderen wat de les is die ik moet trekken uit een situatie die me telkens opnieuw overkomt en die elke keer moeilijker wordt? Komt het omdat ik er niet in geslaagd ben de bedoeling te begrijpen, of is het misschien beter om dit als een levenslange les te beschouwen en de hoop op te geven dat het niet opnieuw gebeurt?

Antwoord: Elke situatie die moeilijk lijkt en die zich in ons leven blijft herhalen, is gewoon een les in vergeving die we nog moeten aanvaarden. En wat betekent dat? Dat we onszelf er van beschuldigen dat we nog niet bereid zijn daarnaar te kijken en dat dus buiten onszelf moeten blijven projecteren, zodat het lijkt alsof de oorzaak van de schuld en de pijn buiten ons ligt en niet van binnen. De vormen die deze projecties aannemen, zijn de specifieke relaties in ons leven die ons leed en pijn lijken te brengen. Maar liever dan ze te zien als situaties die we kunnen overwinnen en die we in de toekomst hopelijk kunnen vermijden, nodigt de Cursus ons uit om ze te beschouwen als onze speciale functie, de bijzondere vorm waarin we leren dat onze broeder schuldeloos is en dat wij daarom eveneens onschuldig zijn (T25.VI.4-7, T25.VII.7-9).

Nu is de specifieke vorm van de les “aan jouw speciale behoeften aangepast, en aan de speciale tijd en plaats waar jij je denkt te bevinden”, hoewel “de inhoud [altijd] dezelfde [is]” (T25.VII.7:2-3). En dit betekent eenvoudigweg dat het die vorm is die het ego oorspronkelijk heeft gemaakt met de bedoeling dat wij ons overgeleverd voelen aan de genade van iemand of iets anders, zodat de verantwoordelijkheid voor hoe we ons voelen op de uiterlijke situatie lijkt te rusten. En als we er in ons leven in geslaagd zijn om af en toe aan de situatie te ontsnappen, zal die eenvoudigweg in een enigszins andere vorm (een ‘nieuwe’ relatie) opnieuw verschijnen, want ze weerspiegelt altijd wat er van binnen nog genezen moet worden.

De specifieke situatie staat voor een bijzondere uiting van welke specifieke overtuiging ook over de afscheiding van God waar we onbewust aan vasthouden: verraad, verlating, afwijzing, verlies, ontoereikendheid, enzovoort. En achter elk van die gedachten staat de zelfbeschuldiging – want we geloven dat dit is wat we God hebben aangedaan toen we ons individuele zelf verkozen boven Zijn Liefde. Als we elke keer dat de moeilijke situatie zich herhaalt kunnen vaststellen wat daarin niet-vergeven is of veroordeeld, dan is de volgende stap bereid zijn zonder zelfveroordeling de verantwoordelijkheid voor die gedachte te aanvaarden, dat wil zeggen met “de manier waarop de Heilige Geest vriendelijk naar speciaalheid kijkt, waarop Hij wat jij gemaakt hebt aanwendt om te genezen in plaats van te schaden” (T.25.VI.4:1). Door dit proces van kijken zonder oordeel worden we bevrijd van de innerlijke schuld die wat we naar buiten geprojecteerd hebben gevoed heeft. Betekent dit dat de uiterlijke situatie zich niet langer zal voordoen? Dat hoeft niet zo te zijn. Maar het betekent wel dat we er niet langer een persoonlijke interpretatie aan zullen geven, dat wil zeggen dat we ons er niet langer op de een of andere manier het slachtoffer van voelen, terwijl we leren inzien dat niets buiten ons invloed op ons kan hebben.

Met de woorden van Jezus aan het einde van het Tekstboek: “Beproevingen zijn niets dan lessen die je verzuimde te leren, opnieuw aan jou gepresenteerd, zodat waar je eerst een verkeerde keuze maakte, je nu een betere kunt doen, en zo ontsnappen kunt aan alle pijn die jouw eerdere keus je bracht. Bij iedere moeilijkheid, elke verwarring en in alle nood, roept Christus jou en zegt Hij liefdevol: ‘Mijn broeder, kies opnieuw.’ Hij wil geen enkele bron van pijn ongenezen laten, noch enig beeld dat de waarheid versluiert laten bestaan. Hij wil alle ellende wegnemen van jou die door God werd geschapen tot altaar voor de vreugde. Hij wil je niet achterlaten zonder troost, moederziel alleen in helse dromen, maar jouw denkgeest bevrijden van alles wat Zijn gelaat voor jou verborgen houdt” (T31.VIII.3:1-5).

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina