Is het mogelijk in een verkoopfunctie werkzaam te zijn en toch leraar van God te zijn? Het lijkt me dat verkoopfuncties allemaal gebaseerd zijn op manipulatie en verkooptechnieken. Ik bevind me in een soort van dilemma, omdat ik vind dat een baan met provisie bemachtigen de enige manier is waarop ik wat geld kan gaan verdienen. Wat raad je me aan?

Antwoord: Het gaat alleen om het doel! Als de inhoud in je denkgeest is dat jouw functie in de verkoop een klaslokaal is waarin je door Jezus of de Heilige Geest geleid wordt om de afscheiding ongedaan te maken, dan is er geen conflict. Je doet dan alles wat competente verkopers doen, maar voor een ander doel en dus manipuleer je niet bewust anderen om te krijgen wat jij wilt, want dat resulteert alleen maar in schuld en conflict. Jouw doel, als je jouw verantwoordelijkheden nauwgezet uitvoert, is om meer en meer te onderkennen dat het enige aspect van waarde in jouw interactie met je klanten is dat jij leert dat jullie beiden dezelfde belangen delen: jullie hebben beiden een gespleten denkgeest en een keuzemaker die kan kiezen om hetzij het ego-denksysteem van afscheiding, hetzij het vergevings-denksysteem van de Heilige Geest te volgen. Dat is de inhoud; en dat maakt je een leraar van God, niet de vorm (de rol), zoals Jezus stelt in Een cursus in wonderen: “Een leraar van God is ieder die ervoor kiest er een te zijn. Zijn geschiktheid bestaat louter hierin: ergens, op een of andere manier, heeft hij een doelbewuste keuze gemaakt, waarbij hij zijn belangen niet los zag van die van iemand anders” (H1.1:1-2). De Heilige Geest kan alles wat wij gemaakt hebben om schade toe te brengen (alles in de wereld!) gebruiken om onze denkgeest te genezen van het onjuiste geloof in zonde, schuld en angst (zie T25.VI.4,5,6).
Andere studenten hebben gelijksoortige vragen over andere rollen gesteld: zie bijvoorbeeld V#003 , V#179 , V#195 , V#284 en V#560 .

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina