Ik hoorde over Een cursus in wonderen via mijn kerk. Ongeveer in dezelfde tijd dat ik de beginselen van de Cursus leerde deed ik ook de toezegging om kapelaan van mijn kerk te worden. In mijn hoedanigheid als kapelaan moet ik met gemeenteleden over zaken bidden waarvoor zij gebeden vragen. Veel van de verzoeken die ik ontvang zijn op het ego gebaseerde problemen. In de wetenschap dat het ego een illusie is, wordt het voor mij moeilijk om met anderen vanuit een eerlijke plek te bidden. Is dit een typische ervaring voor mensen die ECIW leren? Het is mijn wens anderen te helpen. Door ECIW weet ik dat het juist zien van dingen de enige ware hulp is die ik kan verlenen. Hoe kan ik blijven helpen, en mogelijk met anderen bidden, en toch trouw blijven aan de beginselen van de Cursus?

Antwoord: Als de inhoud van je denkgeest liefde is, dan zul je niet in strijd verkeren, ook al verschilt de theologie (de vorm) van deze twee systemen. Met andere woorden, als je je geleid voelt kapelaan te zijn, en je voelt dat je voor anderen en jezelf werkelijk behulpzaam kunt zijn in deze rol, dan moet je die leiding volgen. Het vergt veel oefening om verschillen in vorm te kunnen minimaliseren en je primair op de inhoud in je denkgeest te concentreren, maar als je dat kunt, zul je je realiseren dat de grootste waarde van bidden met anderen de vereniging met hen is door het delen van een gemeenschappelijk belang. De woorden doen er niet toe, zoals het eerste hoofdstuk van Het Lied van het Gebed in de Aanvullingen ons helpt begrijpen.

Het feit dat de vorm van het gebed betrekking heeft op problemen die hun basis in het ego vinden, leidt niet tot conflict als je voor jezelf duidelijkheid hebt over het doel waarom jij met je gemeenteleden bidt. Het gebed is een middel om de liefde in je juist gerichte denkgeest tot uitdrukking te brengen. In het begin van het Tekstboek legt Jezus uit: “De waarde van de Verzoening ligt niet in de manier waarop ze tot uitdrukking wordt gebracht. In feite zal ze, als ze waarachtig wordt benut, onvermijdelijk worden uitgedrukt op de manier die de ontvanger het meest zal helpen. Dit betekent dat een wonder, wil het zijn maximale effect sorteren, moet worden uitgedrukt in een taal die de ontvanger zonder angst kan verstaan. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat dit het hoogste niveau van communicatie is waartoe hij in staat is. Het betekent echter wel dat dit het hoogste niveau van communicatie is waartoe hij nu in staat is. De hele opzet van het wonder is het communicatieniveau te verhogen, niet het te verlagen door de angst te vergroten.” (T2.IV.5)

In zijn bespreking van de eigenschappen van Gods leraren, definieert Jezus eerlijkheid als ‘consistentie’ (H4.II.1:5), een ander voorbeeld van het feit dat de weg van de Cursus over inhoud gaat en niet over vorm. Nogmaals, als je uitsluitend liefdevol verlangt te zijn, dan kunnen de vormen waarin die liefde wordt uitgedrukt misschien conflicteren of onderling inconsistent zijn. Maar dat doet er niet toe. Het ego laat ons alles aan de hand van de vorm beoordelen, zodat we voortdurend onze verschillen versterken. Jezus traint ons om aan onze waarneming van vorm voorbij te gaan, zodat we herkennen dat we allen dezelfde belangen delen, en uiteindelijk dat we allemaal dezelfde zijn: de ene Zoon van God. Dus, de rol van kapelaan in jouw kerk is een middel om dit te leren, als je je geleid voelt die rol op je te nemen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina