Na verschillende maanden zonder succes werk gezocht te hebben, heb ik mijn zoektocht aan God overgegeven en in plaats daarvan vrede gevraagd. Maar ik voel me heel erg aangevallen door het ego dat me constant zegt dat ik niet goed genoeg ben om werk te vinden, en ik voel me angstig. Ik heb de Heilige Geest ook gevraagd me te helpen deze situatie op een andere manier te bezien. Is er nog iets anders dat ik zou moeten doen? Ik begrijp dat God wil dat ik mijn angst overwin om het wonder te laten plaatsvinden. Klopt dat?

Antwoord: Je hebt gedeeltelijk gelijk, maar laten we het proces een beetje duidelijker voor je proberen te maken. Je zegt niet wat je bedoelt met je zoektocht naar werk aan God ‘overgeven’, maar strikt genomen is dit geen begrip dat in Een cursus in wonderen voorkomt; het woord wordt nergens in de Cursus gebruikt, want het houdt een strijd in die ermee eindigt dat we onze eigen wil onderwerpen aan de wil van een hogere autoriteit. De Cursus leidt ons daarentegen naar de erkenning dat onze afgescheiden wil een illusie is en onze ware wil dezelfde is als Gods Wil (T2.VI.6:4; WdI.74) – we geloven het alleen nog niet.

Volgens de Cursus is het behulpzamer om over wat je beschrijft te denken als een beslissing ontslag te nemen als je eigen leraar (T12.V.8:3), wat ook betekent dat je bereid bent je ego als gids aan de kant te zetten en in plaats daarvan de leiding te aanvaarden van dat deel van je denkgeest – de Heilige Geest – dat weet dat het vinden van werk niet het werkelijke probleem is. Je zult dit waarschijnlijk nog niet geloven, en het feit dat je je nog steeds door je ego over je zelfwaarde aangevallen voelt, betekent dat hij nog niet helemaal aan de kant is gezet. Maar dit is uiteindelijk een proces, dus dat moet geen verrassing zijn.

En wat betreft wat je verder nog zou willen doen: jouw aandeel is je gewoon bewust te blijven van de momenten waarop je ego weer binnen probeert te komen om de controle over te nemen – want zijn stem kan de Stem voor vrede lijken te overstemmen. Dit betekent het herkennen van alle gevoelens van angst, ongerustheid, kwaadheid en schrik, die lijken te ontstaan omdat je er niet in slaagt werk te vinden, maar die voortkomen uit het niet uitvoeren van de enige werkopdracht die we in deze wereld hebben: vergeving. En dat betekent dat we onszelf en onze aanvalgedachten ernstig nemen, welke vorm ze ook aannemen, en tegen wie ze ook gericht mogen zijn, onszelf inbegrepen. En dat is de werkelijke oorzaak van onze angst, want onbewust verwachten we Gods vergelding omdat we die aanvalgedachten hebben. Ze naar ons bewuste brengen stelt ons dus in staat ernaar te kijken, en naar hun bron – het ego – en ze met behulp van de Heilige Geest, terug te sturen naar het niets dat hun bron is.

En dat is het wonder. Merk op dat dit niets te maken heeft met het vinden van werk. Praktisch gezien, hebben we uiteraard allemaal bestaansmiddelen nodig om onze lichamelijke behoeften te kunnen bevredigen zolang we geloven dat we hier zijn. Maar dit proces hoeft niet doordrongen te zijn van angst. Nogmaals, de angst is altijd alleen maar een aanwijzing dat we ons van de Heilige Geest hebben afgewend en ons ego de leiding over het proces hebben gegeven. En zodra we inzien wat we hebben gedaan, kunnen we ons denken veranderen door nogmaals van leraar te veranderen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina