Met betrekking tot T2.VII.5.14 – De uitspraak “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe,’ behoeft maar één kleine correctie om in dit verband betekenis te hebben: ‘dat Hij haar aan Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft.” Ik begrijp niet hoe God de wereld lief heeft gehad en aan Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, als God, zoals Een cursus in wonderen dat onderwijst, geen weet heeft van deze wereld.

Antwoord: Op zich is dit een raadselachtige passage. Het is echter belangrijk om te noteren dat dit in een specifieke context wordt besproken. Jezus spreekt over de tijdelijke behoefte aan correctieprocedures om dit besef in onze denkgeest terug te brengen: “Angst is in wezen niets, en liefde is alles” en dit: “Er moet vooral worden opgemerkt dat God slechts één Zoon heeft”; hierin is geen compromis mogelijk (T2.VII.5:3; 6:1). De ‘wereld’ in deze verwijzing is de werkelijke wereld, de staat van denken die weergeeft dat je het ego kunt overstijgen en alle geloof in afscheiding kunt helen. Jezus verwijst in hoofdstuk 12 (T12.III.8) opnieuw naar deze passage, waar hij uitdrukkelijk verklaart dat hij de werkelijke wereld bedoelt. In deze bredere context zegt Jezus dus dat het Verzoeningsprincipe, de correctie van ons geloof in angst en afscheiding, al in onze denkgeest aanwezig is. “Dat Hij haar aan Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven” is een metaforische uitdrukking van het Verzoeningsprincipe. Jezus verzekert ons er dus van dat we niet verloren zullen gaan omwille van onze vermeende aanval op God. We zijn al verlost van deze krankzinnige manier van denken over onszelf en over God, en moeten alleen maar de correctie kiezen die al in onze denkgeest aanwezig is – dit is de “wereld” die God “aan Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven”. Dat is de inhoud achter de woorden.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina