Hoe ontwikkel ik een persoonlijke relatie met Jezus? Is er een manier om dit toenaderingsproces te ‘versnellen’? En belangrijker: hoe kan ik steeds bewust blijven van de liefdevolle aanwezigheid in de denkgeest? Kan ik nog iets anders doen dan werken aan het loslaten van het ego en vervolgens geduldig wachten op die innerlijke vrede?

Antwoord: Jezus is het symbool voor het deel van onze denkgeest dat zich God herinnert. Een cursus in wonderen is een van de vormen die hij ons gegeven heeft om ons te helpen ontwaken uit de droom van afscheiding en ons te realiseren dat we thuis zijn in God. Daarom is het lezen en bestuderen van de Cursus, en vooral het toepassen van de leer ervan, een zinvolle manier om een relatie met hem te ontwikkelen. De relatie wordt persoonlijk door Jezus’ boodschap van vergeving toe te passen op de specifieke relaties en gebeurtenissen in ons leven. [Meer over vergeving vind je bij V#059 ]. Jezus vraagt van ons alleen de bereidheid dit te doen. Deze bereidheid bepaalt de ‘snelheid’ van het proces van het “wegnemen van de blokkades voor het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde” (T.In.1:7). De mate waarin de relatie met Jezus werkelijk is, waarin de aanwezigheid van liefde in het bewustzijn gehouden en innerlijke vrede ervaren wordt, is evenredig aan de mate waarin we bereid zijn vergeving in praktijk te brengen. Jezus zelf geeft ons de richtlijnen voor onze relatie met hem: "Als jij bereid bent de rol van bewaker van je denksysteem te laten varen en het voor mij open te stellen, zal ik het heel zachtzinnig corrigeren en jou terugleiden naar God” (T4.I.4:7).

Hoewel dit proces helder en eenvoudig is, is het niet gemakkelijk. Dat komt omdat we erg aan het egodenksysteem van afscheiding gehecht zijn. We klampen ons vast aan ons geloof in het lichaam en aan onze oordelen over alles. Maar zodra we bereid zijn onze interpretatie van een gebeurtenis in twijfel te trekken in het licht van het onderricht van de Cursus, steken wij onze hand uit naar die van Jezus. Het vergevingsproces begint met deze twijfel. De correctie die Jezus ons biedt is een andere manier van kijken naar onze ervaringen, interacties, gedachten en oordelen. Het is belangrijk om de vergeving die Jezus leert zo vaak als we kunnen toe te passen. Elke stap naar het loslaten van ons eigen oordeel verdiept onze relatie met hem, waardoor hij werkelijk voor ons wordt.

De snelheid van onze vooruitgang is niet onze zorg; in feite wordt ons verteld dat we er zelf geen idee van hebben hoe we onze vooruitgang moeten evalueren: “Stel jezelf niet aan het hoofd hiervan, want jij kunt het onderscheid niet maken tussen vooruitgang en achteruitgang. Sommige van je grootste vorderingen heb jij als mislukking aangemerkt, terwijl je sommige van je diepste inzinkingen als succes hebt bestempeld” (T18.V.1:5-6). Aldus worden we van ieder gevoel van urgentie op onze reis bevrijd.

Meer over onze relatie met Jezus vind je bij V#271 .

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina